• 08.04.2022 Zakład Farmacji Klinicznej

  Przegląd lekowy standardem nowoczesnej opieki farmaceutycznej.

   

  Zajęcia fakultatywne dla Studentów Farmacji V roku odbędą się w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022. Proszę o kontakt z dr Justyną Hermanowicz w celu ustalenia terminów spotkań.

  UWAGA!!!!

  Proszę podzielić się tematami zamieszczonymi w tabeli poniżej i przygotować prezentacje ppt na podane tematy.

  Prezentacje proszę przesłać na adres dr Justyny Hermanowicz justyna.hermanowicz@umb.edu.pl najpóźniej do środy 06.04.2022, po zatwierdzeniu - będą próbnie prezentowane na naszym spotkaniu 08.04.2022, a następnie 11.04.2022 gościom z Klubu Seniora.
   
  Przeglądy lekowe - do pobrania

  Formularz planu IOF - do pobrania

  Bardzo proszę o grupowe przygotowanie IPOF dla wybranego pacjenta przesłanie na poniższe adresy e-mail do 09.04.2022r. (sobota).
  marta.baranowska-kuczko@umb.edu.pl oraz justyna.hermanowicz@umb.edu.pl

  L.p.

  Temat

  1.  

  Jak najlepiej stosować swoje leki w zależności od pory dnia i spożywanego jedzenia?

  1.  

  Jak należy właściwie przechowywać leki.

  1.  

  Jak stosować leki bezpiecznie i skutecznie.

  1.  

  Co to są działania niepożądane leku i jak ich uniknąć?

  1.  

  Jak zgłosić działanie niepożądane leku.

  1.  

  Pomiędzy którymi lekami zachodzą szkodliwe dla zdrowia interakcje?

  1.  

  Czy witaminy i suplementy diety, które sam kupuję w aptece, mogę bezpiecznie stosować z lekami wypisanymi przez lekarza?

  1.  

  Czy można wierzyć reklamom leków?

  1.  

  Przegląd lekowy*

   

  Dołączam też dokument pomocny w przygotowaniu prezentacji https://poliklinika.net/wp-content/uploads/2019/01/Bezpieczna-farmakoterapia-informacje-dla-pacjent%C3%B3w.pdf lub pdf (zabezpieczony hasłem, hasło u pani Starościny), aczkolwiek proszę o wykorzystanie też innych materiałów.
   
  Proszę pamiętać, że prezentacja jest skierowana do osób starszych i nie związanych z farmacją/medycyną - odpowiednio duża czcionka i język dostosowany do odbiorcy.
   
  Bardzo proszę o potraktowanie tematu priorytetowo.

   

  HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

  08 kwietnia 2022 r. GODZ. 8.00-10.15 (sala seminaryjna 1 ECF)

  11 kwietnia 2022 r. GODZ. 12.00-15.00 (sala 223, Coll. Primum, spotkanie z Seniorami)

  12 kwietnia 2022 r. - godz. 10.30-11.45 (sala seminaryjna 1 ECF)

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Sylabusy znajdują się na stronie https://www.umb.edu.pl/wf/farmacja/informacje_dla_studentow/sylabusy

   

  Regulamin obowiązujący w Zakładzie Farmacji Klinicznej UMB dla studentów kierunku Farmacja – fakultet Przegląd lekowy standardem nowoczesnej opieki farmaceutycznej.

   

  Postanowienia ogólne

  1.Zajęcia w ramach fakultetu „ Przegląd lekowy standardem nowoczesnej opieki farmaceutycznej” na kierunku Farmacja realizowane są w X semestrze w formie seminariów

  2.Wszystkie zajęcia są obowiązkowe

  4.Studenci zobowiązani są do przychodzenia na zajęcia punktualnie.

  5.Niedopuszczalne jest korzystanie z telefonów komórkowych oraz Internetu (bez wcześniejszej konsultacji z osobą prowadzącą) w czasie zajęć.

  6.Nagrywanie oraz wykonywanie zdjęć jest niedozwolone.

  7.Obowiązuje całkowity zakaz podłączania do komputera jakichkolwiek nośników pamięci masowej (płyt CD/DVD, USB).

  8.Konsekwencją postępowania studenta niezgodnie z regulaminem i wytycznymi BHP będzie wykluczenie jego uczestnictwa w ćwiczeniach, wykładach (nieobecność nieusprawiedliwiona).

  Zarządzenie nr 25/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 28.03.2019r. w sprawie zakazu korzystania z niedozwolonej pomocy podczas egzaminów https://bip.umb.edu.pl/zarzadzenie/1258/zarzadzenie-nr-25-2019

   

  Warunki zaliczenia przedmiotu

  Zaliczenie na podstawie obecności oraz aktywnej pracy w zespołach oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat:

  - Przegląd lekowy standardem nowoczesnej opieki farmaceutycznej - case study.

   

  Postanowienia końcowe

   

  1. Do wszelkich sytuacji nie ujętych w powyższym regulaminie stosuje się Regulamin Studiów Stacjonarnych UMB (http://bip.umb.edu.pl/?cid=56)

  2. W przypadku wątpliwości możliwość i sposób zaliczenia przedmiotu określa Kierownik jednostki. Studentowi przysługuje odwołanie od decyzji Kierownika Jednostki do Dziekana Wydziału, Prorektora ds. Studenckich lub ostatecznie do Rektora.

   

  Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie leżą w gestii Kierownika Zakładu.