Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Lekarski rok VI.
  • Ostatnia zmiana 22.02.2024 przez Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Chorób Wewnętrznych z OIOK i Pracownią Hemodynamiki

    Lekarski rok VI