Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Lekarski rok IV.
  • Ostatnia zmiana 27.09.2023 przez Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Chorób Wewnętrznych z OIOK i Pracownią Hemodynamiki

    Lekarski rok IV