• 28.09.2018 Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej

    Analityka medyczna (rok II; semestr III) - Diagnostyka parazytologiczna