• 13.03.2019 Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej

  Nauka


  Działalność naukowa


  • Mechanizmy odporności swoistej w różnych stanach chorobowych

  • Funkcje immunologiczne migdałków gardłowych i ich rola w patofizjologii wysiękowego zapalenie ucha

  • Biologiczne markery nadużywania alkoholu (kwas sjalowy, transferyna ubogowęglowodanowa)

  • Przydatność diagnostyczna oznaczania kwasu sjalowego i profilu izoform transferyny w wybranych chorobach


  Stosowane techniki badawcze

  • Cytometria przepływowa

  • Elektrochemilumonescencja

  • Kolorymetryczne metody biochemiczne

  • Metody immunoenzymatyczne

  • Barwienie cytochemiczne

  • Mikroskopia fluorescencyjna

  • Do identyfikacji chromosomów stasuje się standardowe techniki barwienia chromosomów (GTG, CBG, RGB, AgNOR), prążkowanie o wysokiej rozdzielczości (HR-GTG, HR-RBG) oraz technikę fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH). Stosowane są następujące sondy: malujące całe chromosomy, (chromosom X,Y,4,5,8,9,11,16,21,22), sonda centromerowi (chromosom 18) oraz sondy hamatoonkologiczne (t(9;22),BCR/ABL;t(8;21), AML1/ETO, t(12;21)TEL/AML1, 11q23MLL, inv(160MYH11), 13q14, 3D135319-D13S25).

   

  Publikacje

   

  • Gruszewska E., Cylwik B., Panasiuk A., Szmitkowski M., Flisiak R., Chrostek L.: Total and free serum sialic acid concentration in liver diseases. Biomed. Res. Int., 2014, doi.10.1155/2014/876096.
  • Chrostek L., Cylwik B., Gindzienska-Sieskiewicz E., Gruszewska E., Szmitkowski M., Sierakowski S.: Sialic acid level reflects the disturbances of glycosylation and acute-phase reaction in rheumatic diseases. Rheumatol. Int., 2014, 34, 393-399.
  • Cylwik B., Naklicki M., Chrostek L., Gruszewska E.: Congenital disorders of glycosylation. Part I. Defects of protein N-glycosylation. Acta Biochim Pol., 2013, 60, 151-161.
  • Cylwik B., Lipartowska K., Chrostek L., Gruszewska E.: Congenital disorders of glycosylation. Part II. Defects of protein O-glycosylation. Acta Biochim Pol., 2013, 60, 1-11.
  • Cylwik B, Naklicki M, Gruszewska E, Szmitkowski M, Chrostek L. The distribution of serum folate concentration and red blood cell indices in alcoholics. J Nutr Sci Vitaminol.,  2013, 59, 1-8.

  • Gruszewska E., Chrostek L., Cylwik B., Tobolczyk J., Szmitkowski M., Kukliński A., Kędra B.: Serum sialic acid as a merker of pancreatic cancers. Clin Lab., 2013, 59, 781-788.

  • Żelazowska-Rutkowska B., Wysocka J., Ratomski K., Kasprzycka .E, Skotnicka B.: Increased percentage of T cells with the expression of CD127 and CD132 in hypertrophic adenoid in children with otitis media with effusion.Eur Arch Otorhinolaryngol., 2012, 269, 1821-1825.

  • Żelazowska-Rutkowska B., Iłendo E., Skotnicka B., Wysocka .J, Kasprzycka E.: Production of cytokines by mononuclear cells of hypertrophic adenoids in  children with otitis media with effusion.Folia Histochem Cytobiol., 2012,50:586-589.

  • Krawczuk-Rybak M., Leszczyńska E., Poznańska M., Żelazowska-Rutkowska B., Wysocka J.: The progressive reduction in the ovarian reserve in young women after anticancer treatment. Horm Metab Res., 2013, 45, 813-819.

   

   

   

   

   

   


  • Krawczuk-Rybak M, Leszczynska E, Poznanska M, Zelazowska-Rutkowska B, Wysocka J.
   1.
   The Progressive Reduction in the Ovarian Reserve in Young Women After Anticancer Treatment. Horm Metab Res. 2013
  • Krawczuk-Rybak M, Leszczynska E, Poznanska M, Zelazowska-Rutkowska B, Wysocka J.
   1.
   The Progressive Reduction in the Ovarian Reserve in Young Women After Anticancer Treatment. Horm Metab Res. 2013