• 13.03.2019 Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej

  Diagnostyka

   

  Działalność diagnostyczna:

   

   

  • Laboratoryjne badania diagnostyczne z zakresu: biochemii (elektrolity, białka, enzymy, lipidy, węglowodany, azot niebiałkowy, równowaga kwasowo-zasadowa, co-oksymetria), analityki ogólnej (badanie ogólne moczu, płynu mózgowo-rdzeniowego płynów z jam ciała), hematologii wraz z immunofenotypowaniem białaczek i hemostazy, diagnostyki hormonalnej w zakresie chorób tarczycy (w tym TPO i TG), zaburzeń wzrostu (GH, IGF1, IGFBP3), zaburzeń dojrzewania płciowego ( w tym DHEA-S), toksykologii ( w tym etanol, narkotyki, trójcykliczne antydepresanty), monitorowania poziomu leków, diagnostyki immunologicznej w zakresie diagnostyki zakażeń wirusami hepatotropowymi, wirusem cytomegalii, biegunek wywołanych przez rotawirusy, adenowirusy i norowirusy, zarażenia T. gondii, B.burgdorferi, diagnostyki autoimmunologicznych chorób tkanki łącznej ( w tym profil anty-ANA), oznaczania Wit D. Oznaczanie panelu alergologicznego.

   

  • W Zakładzie wykonuje się ok. 450 000 badań rocznie. Zakład posiada certyfikaty udziału w krajowych i międzynarodowych programach kontroli jakości.