Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej.