Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Osiągnięcia.
 • 31.03.2022 Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych

  Osiągnięcia

   

  Prace opublikowane:

  1. Radomska Dominika, Czarnomysy Robert, Radomski Dominik, Bielawski Krzysztof. Selenium compounds as novel potential anticancer agents. International Journal of Molecular Sciences: 2021: 22, 3, 27 pp.  Impact Factor: 5,924. Punktacja MNiSW: 140.

  2. Radomska Dominika, Czarnomysy Robert, Radomski Dominik, Bielawska Anna, Bielawski Krzysztof. Selenium as a bioactive micronutrient in the human diet and its cancer chemopreventive activity. Nutrients: 2021: 13, 5, 25 pp. Impact Factor: 5,719. Punktacja MNiSW: 140.

   

  Udział w konferencjach naukowych:

  1. Mrozek Karolina, Tymińska Kinga, Pawłowska Natalia, Czarnomysy Robert. The novel isoquinoline derivatives induce apoptosis in human breast cancer cells by activation of caspase -3/-7,-8 and -9. 12th BIMC Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, Bialystok, Poland, 20-22nd April 2017. Book of Abstracts. Wystąpnie ustne.

  2. Tymińska Kinga, Mrozek Karolina, Czarnomysy Robert, Muszyńska Anna. The pyrazole-platinum(II) complexes as potential anti-cancer agents against human breast cancer cells. 12th BIMC Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, Bialystok, Poland, 20-22nd April 2017. Book of Abstracts. Wystapienie ustne.

  3. Czarnomysy Robert, Muszyńska Anna, Surażyński Arkadiusz, Mrozek Karolina, Tymińska Kinga, Bielawska Anna, Bielawski Krzysztof. Analiza indukcji apoptozy oraz zatrzymania cyklu komórkowego pod wpływem pirazolowych kompleksów platyny (II) w komórkach raka piersi. XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w Polsce perspektywy nauki i zawodu". Kraków, 19-22 IX 2017.  Plakat- Wyróżnienie.

  4. Gębala Marcin, Czarnomysy Robert, Muszyńska Anna, Bielawski Krzysztof. Anticancer effect of 1,2-diazole-platinum(II) complexes in human breast cancer cells.  14th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Białystok, 17-18th may 2019. Book of Abstracts.. Wystapienie ustne.

  5. Radomska Dominika, Radomski Dominik, Czarnomysy Robert, Bielawski Krzysztof. Anticancer activity of novel selenoesters in MCF-7 and MDA-MB-231 human breast cancer cells. Ninth International Conference on Radiation in Various Fields of Research, Herceg Novi, Montenegro, June 14-18, 2021. Book of Abstracts. Plakat.

  6. Radomski Dominik, Radomska Dominika, Szymanowska Anna, Czarnomysy Robert, Bielawski Krzysztof, Bielawska Anna. Evaluation of pro-apoptotic activity of novel derivatives of 1,2,4-triazine sulfonamides in DLD-1colon cancer cells. Ninth International Conference on Radiation in Various Fields of Research, Herceg Novi, Montenegro, June 14-18, 2021. Book of Abstracts. Plakat.

  7. Radomska Dominika, Radomski Dominik, Szymanowska Anna, Czarnomysy Robert, Bielawski Krzysztof. Evaluation of biological activity of novel selenoesters in MCF-7 human breast cancer cells. X Konwersatorium Chemii Medycznej, Lublin, 3-5 września 2021. Book of Abstracts. Plakat.

  8. Czarnomysy Robert, Radomska Dominika, Muszyńska Anna, Hermanowicz Justyna, Radomski Dominik, Bielawski Krzysztof. Molecular basis of antitumor activity of novel transition metal complexes with berenil and nitroimidazole. X Konwersatorium Chemii Medycznej, Lublin, 3-5 września 2021. Book of Abstracts. Plakat.