Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Farmacja (rok IV, semstr VII) - Synteza i technologia środków leczniczych.
  • 30.09.2019 Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych

    Farmacja (rok IV, semstr VII) - Synteza i technologia środków leczniczych