Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych.