Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka.
 • 06.05.2022 Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych

  Nauka

   

  Działalność naukowa

   

  Problematyka badawcza zakładu obejmuje projektowanie i syntezę nowych leków przeciwnowotworowych. Prowadzimy rownież badania oddziaływań molekularnych otrzymanych związków z białkami i kwasami nukleinowymi przy wykorzystaniu metod modelowania cząsteczkowego i innych metod biofizycznych. W chwili obecnej skupiamy się na badaniach oddziaływań nieinterkalacyjnych związków przeciwnowotworowych z B-DNA oraz projektowaniu i syntezie proleków uwalniających substancję aktywną pod wpływem enzymów związanych z procesami nowotworowymi.

   

  Stosowane techniki badawcze

   

  • Synteza organiczna
  • Modelowanie cząsteczkowe
  • Hodowle komórkowe
  • Cytometria przepływowa
  • Techniki elektroforetyczne i chromatograficzne

   

  Publikacje

   

   

  • Buzun K, Gornowicz A, Lesyk R, Kryshchyshyn-Dylevych A, Gzella A, Czarnomysy R, Latacz G, Olejarz-Maciej A, Handzlik J, Bielawski K, Bielawska A. 2-{5-[(Z,2Z)-2-Chloro-3-(4-nitrophenyl)-2-propenylidene]-4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl}-3-methylbutanoic Acid as a Potential Anti-Breast Cancer Molecule. Int J Mol Sci. 2022 Apr 7;23(8):4091. doi: 10.3390/ijms23084091. PMID: 35456915; PMCID: PMC9032233.

  • Janowska S, Khylyuk D, Bielawska A, Szymanowska A, Gornowicz A, Bielawski K, Noworól J, Mandziuk S, Wujec M. New 1,3,4-Thiadiazole Derivatives with Anticancer Activity. Molecules. 2022 Mar 10;27(6):1814. doi: 10.3390/molecules27061814. PMID: 35335177; PMCID: PMC8955053.

  • Hermanowicz JM, Szymanowska A, Sieklucka B, Czarnomysy R, Pawlak K, Bielawska A, Bielawski K, Kalafut J, Przybyszewska A, Surazynski A, Rivero-Muller A, Mojzych M, Pawlak D. Exploration of novel heterofused 1,2,4-triazine derivative in colorectal cancer. J Enzyme Inhib Med Chem. 2021 Dec;36(1):535-548. doi: 10.1080/14756366.2021.1879803. PMID: 33522320; PMCID: PMC7850456.

  • Gornowicz A, Szymanowski W, Bielawski K, Kałuża Z, Michalak O, Bielawska A. Mucin 1 as a Molecular Target of a Novel Diisoquinoline Derivative Combined with Anti-MUC1 Antibody in AGS Gastric Cancer Cells. Molecules. 2021 Oct 28;26(21):6504. doi: 10.3390/molecules26216504. PMID: 34770912; PMCID: PMC8588261.

  • Gornowicz A, Szymanowski W, Czarnomysy R, Bielawski K, Bielawska A. Anti-HER2 monoclonal antibodies intensify the susceptibility of human gastric cancer cells to etoposide by promoting apoptosis, but not autophagy. PLoS One. 2021 Aug 26;16(8):e0255585. doi: 10.1371/journal.pone.0255585. PMID: 34437575; PMCID: PMC8389407.

  • Czarnomysy R, Radomska D, Szewczyk OK, Roszczenko P, Bielawski K. Platinum and Palladium Complexes as Promising Sources for Antitumor Treatments. Int J Mol Sci. 2021 Jul 31;22(15):8271. doi: 10.3390/ijms22158271. PMID: 34361037; PMCID: PMC8347039.

  • Buzun K, Gornowicz A, Lesyk R, Bielawski K, Bielawska A. Autophagy Modulators in Cancer Therapy. Int J Mol Sci. 2021 May 28;22(11):5804. doi: 10.3390/ijms22115804. PMID: 34071600; PMCID: PMC8199315.

  • Czarnomysy R, Muszyńska A, Rok J, Rzepka Z, Bielawski K. Mechanism of Anticancer Action of Novel Imidazole Platinum(II) Complex Conjugated with G2 PAMAM-OH Dendrimer in Breast Cancer Cells. Int J Mol Sci. 2021 May 25;22(11):5581. doi: 10.3390/ijms22115581. PMID: 34070401; PMCID: PMC8197546.

  • Buzun K, Kryshchyshyn-Dylevych A, Senkiv J, Roman O, Gzella A, Bielawski K, Bielawska A, Lesyk R. Synthesis and Anticancer Activity Evaluation of 5-[2-Chloro-3-(4-nitrophenyl)-2-propenylidene]-4-thiazolidinones. Molecules. 2021 May 20;26(10):3057. doi: 10.3390/molecules26103057. PMID: 34065476; PMCID: PMC8161026.

  • Radomska D, Czarnomysy R, Radomski D, Bielawska A, Bielawski K. Selenium as a Bioactive Micronutrient in the Human Diet and Its Cancer Chemopreventive Activity. Nutrients. 2021 May 13;13(5):1649. doi: 10.3390/nu13051649. PMID: 34068374; PMCID: PMC8153312.

  • Lendzion K, Gornowicz A, Bielawski K, Bielawska A. Phytochemical Composition and Biological Activities of Scorzonera Species. Int J Mol Sci. 2021 May 12;22(10):5128. doi: 10.3390/ijms22105128. PMID: 34066212; PMCID: PMC8151016.

  • Gornowicz A, Szymanowska A, Mojzych M, Czarnomysy R, Bielawski K, Bielawska A. The Anticancer Action of a Novel 1,2,4-Triazine Sulfonamide Derivative in Colon Cancer Cells. Molecules. 2021 Apr 2;26(7):2045. doi: 10.3390/molecules26072045. PMID: 33918514; PMCID: PMC8038278.

  • Juszczak AM, Czarnomysy R, Strawa JW, Zovko Končić M, Bielawski K, Tomczyk M. In Vitro Anticancer Potential of Jasione montana and Its Main Components against Human Amelanotic Melanoma Cells. Int J Mol Sci. 2021 Mar 25;22(7):3345. doi: 10.3390/ijms22073345. PMID: 33805898; PMCID: PMC8036727.

  • Wielgat P, Wawrusiewicz-Kurylonek N, Czarnomysy R, Rogowski K, Bielawski K, Car H. The Paired Siglecs in Brain Tumours Therapy: The Immunomodulatory Effect of Dexamethasone and Temozolomide in Human Glioma In Vitro Model. Int J Mol Sci. 2021 Feb 11;22(4):1791. doi: 10.3390/ijms22041791. PMID: 33670244; PMCID: PMC7916943.

  • Radomska D, Czarnomysy R, Radomski D, Bielawski K. Selenium Compounds as Novel Potential Anticancer Agents. Int J Mol Sci. 2021 Jan 20;22(3):1009. doi: 10.3390/ijms22031009. PMID: 33498364; PMCID: PMC7864035.

  • Buzun K, Bielawska A, Bielawski K, Gornowicz A. DNA topoisomerases as molecular targets for anticancer drugs. J Enzyme Inhib Med Chem. 2020 Dec;35(1):1781-1799. doi: 10.1080/14756366.2020.1821676. PMID: 32975138; PMCID: PMC7534307.

  • Rozkiewicz D, Hermanowicz JM, Tankiewicz-Kwedlo A, Sieklucka B, Pawlak K, Czarnomysy R, Bielawski K, Surazynski A, Kalafut J, Przybyszewska A, Koda M, Jakubowska K, Rivero-Muller A, Pawlak D. The intensification of anticancer activity of LFM-A13 by erythropoietin as a possible option for inhibition of breast cancer. J Enzyme Inhib Med Chem. 2020 Dec;35(1):1697-1711. doi: 10.1080/14756366.2020.1818738. PMID: 32912025; PMCID: PMC7717683.

  • Gornowicz A, Szymanowska A, Mojzych M, Bielawski K, Bielawska A. The Effect of Novel 7-methyl-5-phenyl-pyrazolo[4,3-e]tetrazolo[4,5-b][1,2,4]triazine Sulfonamide Derivatives on Apoptosis and Autophagy in DLD-1 and HT-29 Colon Cancer Cells. Int J Mol Sci. 2020 Jul 23;21(15):5221. doi: 10.3390/ijms21155221. PMID: 32717981; PMCID: PMC7432848.

  • Ostrowska L, Gornowicz A, Pietraszewska B, Bielawski K, Bielawska A. Which salivary components can differentiate metabolic obesity? PLoS One. 2020 Jun 29;15(6):e0235358. doi: 10.1371/journal.pone.0235358. PMID: 32598403; PMCID: PMC7323955.

  • Czarnomysy R, Radomska D, Muszyńska A, Hermanowicz JM, Prokop I, Bielawska A, Bielawski K. Evaluation of the Anticancer Activities of Novel Transition Metal Complexes with Berenil and Nitroimidazole. Molecules. 2020 Jun 21;25(12):2860. doi: 10.3390/molecules25122860. PMID: 32575817; PMCID: PMC7355748.
  • Branowska D, Karczmarzyk Z, Wolińska E, Wysocki W, Morawiak M, Urbańczyk-Lipkowska Z, Bielawska A, Bielawski K. 1,2,4-Triazine Sulfonamides: Synthesis by Sulfenamide Intermediates, In Vitro Anticancer Screening, Structural Characterization, and Molecular Docking Study. Molecules. 2020 May 16;25(10):2324. doi: 10.3390/molecules25102324. PMID: 32429377; PMCID: PMC7288137.
  • Gornowicz A, Szymanowski W, Bielawska A, Szymanowska A, Czarnomysy R, Kałuża Z, Bielawski K. Monoclonal anti‑MUC1 antibody with novel octahydropyrazino[2,1‑a:5,4‑a']diisoquinoline derivative as a potential multi‑targeted strategy in MCF‑7 breast cancer cells. Oncol Rep. 2019 Oct;42(4):1391-1403. doi: 10.3892/or.2019.7256. Epub 2019 Aug 2. PMID: 31524251; PMCID: PMC6718100.
  • Czarnomysy R, Bielawska A, Bielawski K. Effect of 2nd and 3rd generation PAMAM dendrimers on proliferation, differentiation, and pro-inflammatory cytokines in human keratinocytes and fibroblasts. Int J Nanomedicine. 2019 Sep 3;14:7123-7139.
  • Czarnomysy R., Surażyński A., Muszyńska A., Gornowicz A., Bielawska A., Bielawski K.: A novel series of pyrazole-platinum(II) complexes as potential anti-cancer agents that induce cell cycle arrest and apoptosis in breast cancer cells. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 33, 1, s. 1006-1023 (2018)
  • Jasiewicz B., Sierakowska A., Jankowski W., Hoffman M., Piorońska W., Górnicka A., Bielawska A., Bielawski K., Mrówczyńska L. Antioxidant and cytotoxic activity of new di- and polyamine caffeine analogues. Free Radical Research, 52, 6, s. 724-736 (2018)
  • Kaproń B., Czarnomysy R., Paneth A., Wujec M., Bielawski K., Bielawska A., Świątek Ł., Rajtar B., Polz-Dacewicz M., Plech T.: Dual antibacterial and anticancer activity of 4-benzoyl-1-dichlorobenzoylthiosemicarbazide derivatives. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, 18, s. 529-540 (2018)
  • Tankiewicz-Kwedlo A., Hermanowicz J., Pawlak K., Czarnomysy R., Bielawski K., Prokop I., Pawlak D.: Erythropoietin intensifies the proapoptotic activity of LFM-A13 in cells and in a mouse model of colorectal cancer. International Journal of Molecular Sciences, 19, 4, E1262-17 pp (2018)
  • Gornowicz A., Bielawska A., Szymanowski S., Gabryel-Porowska H., Czarnomysy R., Bielawski K.: Mechanism of anticancer action of novel berenil complex of platinum(II) combined with anti-MUC1 in MCF-7 breast cancer cells. Oncology Letters, 15, s. 2340-2348 (2018)
  • Pawłowska N., Gornowicz A., Bielawska A., Surażyński A., Szymanowska A., Czarnomysy R., Bielawski K.: The molecular mechanism of anticancer action of novel octahydropyrazino[2,1-a:5,4-a']diisoquinoline derivatives in human gastric cancer cells. Investigational New Drugs, 36, 6, s. 970-984 (2018)
  • Czajkowska A., Gornowicz A., Pawłowska N., Czarnomysy R., Nazaruk J., Szymanowski W., Bielawska A., Bielawski K.: Anticancer effect of a novel octahydropyrazino [2,1-a:5,4-a'] diisoquinoline derivative and its synergistic action with Nigella sativa in human gastric cancer cells. BioMed Research International, 13 pp. (2017)
  • Gornowicz A., Pawłowska N., Czajkowska A., Czarnomysy R., Bielawska A., Bielawski K., Michalak O., Staszewska-Krajewska O., Kałuża Z.: Biological evaluation of octahydropyrazin[2,1-a:5,4-a']diisoquinoline derivatives as potent anticancer agents. Tumor Biology, 39, 6, 13 pp. (2017)
  • Czarnomysy R., Surażyński A., Popławska B., Rysiak E., Pawłowska N., Czajkowska A.,Bielawski K., Bielawska A.: Synergistic action of cisplatin and echistatin in MDA-MB-231 breast cancer cells. Molecular and Cellular Biochemistry, 427, 1, s. 13-22 (2017)
  • Bielawski K., Leszczyńska K., Kałuża Z., Bielawska A., Michalak O., Daniluk T., Staszewska-Krajewska O., Czajkowska A., Pawłowska N., Gornowicz A.: Synthesis and antimicrobial activity of chiral quaternary N-spiro ammonium bromides with 3',4'-dihydro-1'H-spiro[isoindoline-2,2'-isoquinoline] skeleton. Drug Design, Development and Therapy, 11, s. 2015-2028 (2017)
  • Czarnomysy R., Bielawski K., Muszyńska A., Bielawska A., Gornowicz A.: Biological evaluation of dimethylpyridine-platinum complexes with potent antiproliferative activity. J. Enzyme Inhib. Med. Chem., 16 (2016)
  • Lepiarczyk M., Kałuża Z., Bielawska A., Czarnomysy R., Gornowicz A., Bielawski K.: Cytotoxic activity of octahydropyrazin[2,1-a:5,4-a']diisoquinoline derivatives in human breast cancer cells. Arch. Pharm. Res., 38 (5) s. 628-641 (2015)
  • Czarnomysy R., Bielawska A., Muszyńska A., Bielawski K.: Effects of novel alkyl pyridine platinum complexes on apoptosis in Ishikawa endometrial cancer cells. Med. Chem., 11 (6) s. 540-550 (2015)
  • Mojzych M., Ceruso M., Bielawska A., Bielawski K., Fornal E., Supuran C. T.: New pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazine sulfonamides as carbonic anhydrase inhibitors. Bioorg. Med. Chem., 23 (13) s. 3674-3680 (2015)
  • Plech T., Kaproń B., Paneth A., Wujec M., Czarnomysy R., Bielawska A., Bielawski K., Trotsko N., Kuśmierz E., Paneth P.: Search for human DNA topoisomerase II poisons in the group of 2,5-disubstituted-1,3,4-thiadiazoles. J. Enzyme Inhib. Med. Chem., 30 (6) s. 1021-1026 (2015)
  • Karczmarzyk Z., Wysocki W., Urbańczyk-Lipkowska Z., Kalicki P., Bielawska A., Bielawski K., Ławecka J.: Synthetic approaches for sulfur derivatives containing 1,2,4-triazine moiety: their activity for in vitro screening towards two human cancer cell lines. Chem. Pharm. Bull., 63 (7) s. 531-537 (2015)