• 14.05.2020 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  Nauka

  Projekty badawcze realizowane ze środków Narodowego Centrum Nauki

  • "Kannabidiol jako związek o potencjalnym działaniu kardioprotekcyjnym w izolowanym przedsionku serca szczura w warunkach hipoksji " (MINIATURA; 2019 - 2020; kierownik projektu: dr Anna Pędzińska-Betiuk)
  • "Kompleksowa ocena potencjalnie protekcyjnego działania kannabidiolu w doświadczalnym modelu tętniczego nadciśnienia płucnego" (PRELUDIUM, 2018-2020; kierownik projektu: mgr Olga Sadowska, opiekun naukowy: dr hab. Hanna Kozłowska)
  • „Wpływ jednoczesnego zahamowania enzymów odpowiedzialnych za rozkład endokannabinoidów FAAH i MAGL przez JZL195 na układ krążenia, stres oksydacyjny i zapalenie w doświadczalnym nadciśnieniu pierwotnym i normotensji" (PRELUDIUM, 2017 – 2019; kierownik projektu: mgr Marek Toczek, opiekun naukowy: prof. dr hab. Barbara Malinowska)
  • „Kompleksowa ocena wpływu kannabidiolu na układ krążenia, stres oksydacyjny i metabolizm serca w doświadczalnych modelach nadciśnienia tętniczego" (OPUS, 2016 – 2019; kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Malinowska)
  • „Rola endokannabinoidów w regulacji układu krążenia, stresu oksydacyjnego i metabolizmu serca w modelu nadciśnienia pierwotnego i wtórnego" (OPUS, 2012 – 2016; kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Malinowska)

   

  Tematyka naukowo-badawcza

   
  • Znaczenie egzogennych i endogennych kannabinoidów w regulacji układu krążenia w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych.
  • Funkcje receptorów β1-adrenergicznych o niskim stanie powinowactwa w regulacji parametrów układu krążenia szczura.
  • Udział wybranych receptorów presynaptycznych autonomicznego układu nerwowego w regulacji układu krążenia.

   

  Stosowane techniki badawcze

  Wykorzystywane modele patologiczne:

  ostre niedokrwienie mięśnia sercowego, wstrząs krwotoczny, wstrząs septyczny, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze pierwotne i wtórne;

  Metody in vitro:

  • badanie izometrycznej odpowiedzi skurczowej izolowanych naczyń krwionośnych człowieka (tętnica płucna) i zwierząt (tętnica krezkowa, nerkowa, płucna i aorta szczura) z pomocą kąpieli tkankowej i miografu drutowego; (dr hab. H. Kozłowska, dr M. Baranowska-Kuczko, mgr M. Kloza)
  • badanie czynności skurczowej, częstości pracy serca oraz przepływu wieńcowego w izolowanym i perfundowanym sercu szczura – metoda Langendorffa; (dr A. Pędzińska-Betiuk, mgr J. Weresa)
  • badanie kurczliwości i częstości pracy izolowanych przedsionków serca szczura oraz kurczliwości izolowanych fragmentów prawego przedsionkia serca człowieka. (dr A. Pędzińska-Betiuk, mgr J. Weresa)

  Metody in vivo:

  • badanie parametrów układu krążenia szczura na modelach szczura uśpionego i odrdzenionego (częstość akcji serca, ciśnienie krwi, przepływ krwi w tętnicy krezkowej i nerkowej szczura, ciśnienie skurczowe w lewej komorze serca); (dr M.Toczek)
  • badanie funkcji presynaptycznych i postsynaptycznych receptorów w układzie krążenia szczura (stymulacja elektryczna przedzwojowych włókien współczulnych unerwiających naczynia oporowe i serce szczura odrdzenionego); (dr M. Toczek)
  • badanie odruchu Bezolda-Jarischa; (mgr R. Kossakowski)
  • operacje stereotaktyczne i podawanie badanych związków do określonych struktur mózgowych. (mgr. inż. K. Mińczuk)

   

  Wyróżnienia na konferencjach, konkursach naukowych oraz stypendia naukowe:

  • mgr inż. Krzysztof Mińczuk zajął II miejsce w sesji posterowej podczas XXIV Sympozjum Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Tomaszowice, 2019)
  • mgr inż. Krzysztof Mińczuk otrzymał staż w ramach Programu Visiting Research Graduate Traineeship Program. Staż będzie realizowany w University of Virginia (Charlottesville) w Zakładzie Radiologii i Obrazowania Medycznego (Department of Radiology and Medical Imaging) przez rok (lipiec 2018 r. – czerwiec 2019 r.). Będzie prowadził badania nad zmianami metabolicznymi i strukturalnymi w sercu, spowodowanymi nadciśnieniem.
  • mgr Patryk Remiszewski otrzymał nagrodę I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisteriskich za pracę magisterską pt." Ocena inhibitora rozkładu endokannabinoidów URB597 jako potencjalnego leku przeciwnadciśnieniowego w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym u szczurów" (promotor - prof. dr hab Barbara Malinowska, opiekun -mgr Marek Toczek) (Warszawa, 2018)
  • mgr Monika Kloza zajęła I miejsce w konkursie za najlepszy plakat w sesji Kardiologicznej podczas 27th Congress of the Polish Physiological Society (Białystok, 2017)
  • mgr Marek Toczek zajął I miejce za najlepszą prezentację w sesji Nadciśnienie Tętnicze i Regulacja Odruchowa na XXI Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych Polskiej Akad emii Nauk (Rynia, 2016)
  • mgr Olga Karpińska otrzymała nagrodę za nalepszy plakat na konferencji " Pharmacological aspects of microvascular cell-cell signalling and CVS disease"; British Pharmacological Society (Oxford, 2016)
  • mgr Jolanta Weresa zajęła I miejse w konkursie na najlepszy poster zaprezentowany podczas konferencji "Etyka w Nauce i Życiu - Problemy i Dylematy" w sekcji: Nauki o życiu; Societas Humboldtiana Polonorum (Toruń, 2015)
  • mgr Olga Karpińska zdobyła I miejsce za ustną prezentację podczas 10th Bialystok International Medical Congress fot Young Scientists (Białystok, 2015)

   

  Tłumaczenie

   

  • Atlas patofizjologii. Ed. Stefan Silbernagl, Florian Lang; Redakcja [wydania I polskiego]: Barbara Malinowska, Anna Hryniewicz, Hanna Kozłowska; Wrocław : Wydawnictwo MedPharm Polska, 2011, p-ISBN: 978-83-62283-65-1

   

  Publikacje

   

  • Harasim-Symbor E., Polak A., Pędzińska-Betiuk A., Weresa J., Malinowska B., Lewandowska A., Kasacka I., Chabowski A. Fatty acid amide hydrolase inhibitor (URB597) as a regulator of myocardial lipid metabolism in spontaneously hypertensive rats. Chem Phys Lipids. 2019; 218:141-148.
  • Weresa J., Pędzińska-Betiuk A., Kossakowski R., Malinowska B. Cannabinoid CB1 and CB2 receptors antagonists AM251 and AM630 differentially modulate the chronotropic and inotropic effects of isoprenaline in isolated rat atria. Pharmacol Rep. 2019; 71:82-89.
  • Malinowska B., Toczek M., Pędzińska-Betiuk A., Schlicker E. Cannabinoids in arterial, pulmonary and portal hypertension - mechanisms of action and potential therapeutic significance. Br J Pharmacol. 2019; 176:1395-1411.
  • Kossakowski R., Schlicker E., Toczek M., Weresa J., Malinowska B. Cannabidiol Affects the Bezold-Jarisch Reflex via TRPV1 and 5-HT3 Receptors and Has Peripheral Sympathomimetic Effects in Spontaneously Hypertensive and Normotensive Rats. Front Pharmacol. 2019;10:500.
  • Gromotowicz-Poplawska A., Kloza M., Aleksiejczuk M., Marcinczyk N., Szemraj J., Kozłowska H., Chabielska E. Nitric oxide as a modulator in platelet- and endothelium-dependent antithrombotic effect of eplerenone in diabetic rats. J Physiol Pharmacol. 2019; 70(2).
  • Kloza M., Baranowska-Kuczko M., Toczek M., Kusaczuk M., Sadowska O., Kasacka I., Kozłowska H. Modulation of Cardiovascular Function in Primary Hypertension in Rat by SKA-31, an Activator of KCa2.x and KCa3.1 Channels. Int J Mol Sci. 2019; 20(17).
  • Biernacki M., Malinowska B., Timoszuk M., Toczek M., Jastrząb A., Remiszewski P., Skrzydlewska E. Hypertension and chronic inhibition of endocannabinoid degradation modify the endocannabinoid system and redox balance in rat heart and plasma. Prostaglandins Other Lipid Mediat. 2018; 138:54-63.
  • Polak A., Harasim-Symbor E., Malinowska B., Kasacka I., Lewandowska A., Chabowski A. The Endocannabinoid System Affects Myocardial Glucose Metabolism in the DOCA-Salt Model of Hypertension. Cell Physiol Biochem. 2018; 46:727-739.
  • Toczek M., Malinowska B. Enhanced endocannabinoid tone as a potential target of pharmacotherapy. Life Sci. 2018; 204:20-45.
  • Biernacki M., Łuczaj W., Jarocka-Karpowicz I., Ambrożewicz E., Toczek M., Skrzydlewska E. The Effect of Long-Term Administration of Fatty Acid Amide Hydrolase Inhibitor URB597 on Oxidative Metabolism in the Heart of Rats with Primary and Secondary Hypertension. Molecules. 2018; ;23(9).
  • Biernacki M., Ambrożewicz E., Gęgotek A., Toczek M., Skrzydlewska E. Long-term administration of fatty acid amide hydrolase inhibitor (URB597) to rats with spontaneous hypertension disturbs liver redox balance and phospholipid metabolism. Adv Med Sci. 2019; 64:15-23.
  • Biernacki M, Ambrożewicz E, Gęgotek A, Toczek M, Bielawska K, Skrzydlewska E. Redox system and phospholipid metabolism in the kidney of hypertensive rats after FAAH inhibitor URB597 administration. Redox Biol. 2018; 15:41-50.
  • Karpińska O., Baranowska-Kuczko M., Malinowska B., Kloza M., Kusaczuk M., Gęgotek A., Golec P., Kasacka I., Kozłowska H. Mechanisms of l-alpha-lysophosphatidylinositol-induced relaxation in human pulmonary arteries. Life Sci. 2018;192:38-45.
  • Karpińska O., Baranowska-Kuczko M., Kloza M., Kozłowska H. Endocannabinoids modulate Gq/11 protein-coupled receptor agonist-induced vasoconstriction via a negative feedback mechanism. J Pharm Pharmacol. 2018;70:214-222.
  • Kloza M., Baranowska-Kuczko M., Malinowska B., Karpińska O., Harasim-Symbor E., Kasacka I., Kozłowska H. The influence of DOCA-salt hypertension and chronic administration of the FAAH inhibitor URB597 on KCa2.3/KCa3.1-EDH-type relaxation in rat small mesenteric arteries.  Vascul Pharmacol. 2017;99:65-73.
  • Polak A., Harasim-Symbor E., Malinowska B., Kasacka I., Pędzińska-Betiuk A., Weresa J., Chabowski A. The effects of chronic FAAH inhibition on myocardial lipid metabolism in normotensive and DOCA-salt hypertensive rats. Life Sci. 2017;183:1-10.
  • Pedzinska-Betiuk A., Weresa J., Toczek M., Baranowska-Kuczko M., Kasacka I., Harasim-Symbor E., Malinowska B. Chronic inhibition of fatty acid amide hydrolase by URB597 produces differential effects on cardiac performance in normotensive and hypertensive rats. Br J Pharmacol. 2017;174:2114-2129.

  • Karpińska O., Baranowska-Kuczko M., Kloza M., Ambrożewicz E., Kozłowski T., Kasacka .I, Malinowska B., Kozłowska H. Activation of CB1 receptors by 2-arachidonoylglycerol attenuates vasoconstriction induced by U46619 and angiotensin II in human and rat pulmonary arteries. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2017;312:R883-R893.

  • Grzęda E., Schlicker E., Toczek M., Zalewska I., Baranowska-Kuczko M., Malinowska B.: CB1 receptor activation in the rat paraventricular nucleus induces bi-directional cardiovascular effects via modification of glutamatergic and GABAergic neurotransmission. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2017;390:25-35
  • Tokajuk A., Karpińska O., Zakrzeska A, Bienias K, Prokopiuk S., Kozłowska H., Kasacka I., Chabielska E., Car H. Dysfunction of aorta is prevented by whey protein concentrate-80 in venous thrombosis-induced rats. Journal of Functional Foods. 2016; 27: 365-375
  • Toczek M., Baranowska-Kuczko M., Grzęda E., Pędzińska-Betiuk A., Weresa J., Malinowska B.: Age-specific influences of chronic administration of the fatty acid amide hydrolase inhibitor URB597 on cardiovascular parameters and organ hypertrophy in DOCA-salt hypertensive rats. Pharmacol Rep. 2016;68:363-9.
  • Biernacki M., Łuczaj W., Gęgotek A., Toczek M., Bielawska K., Skrzydlewska E.: Crosstalk between liver antioxidant and the endocannabinoid systems after chronic administration of the FAAH inhibitor, URB597, to hypertensive rats. Toxicol Appl Pharmacol. 2016;301:31-41.
  • Baranowska-Kuczko M., Kozłowska H., Kloza M., Karpińska O., Toczek M., Harasim E., Kasacka .I, Malinowska B.: Protective role of cannabinoid CB1 receptors and vascular effects of chronic administration of FAAH inhibitor URB597 in DOCA-salt hypertensive rats. Life Sci. 2016;151:288-99.
  • Grzeda E., Schlicker E., Luczaj W., Harasim E., Baranowska-Kuczko M., Malinowska B.: Bi-directional CB1 receptor-mediated cardiovascular effects of cannabinoids in anaesthetized rats: role of the paraventricular nucleus. J Physiol Pharmacol. 2015;66:343-53.
  • Toczek M., Schlicker E., Grzęda E., Malinowska B.: Enhanced function of inhibitory presynaptic cannabinoid CB1 receptors on sympathetic nerves of DOCA-salt hypertensive rats. Life Sci. 2015;138:78-85.
  • Karabowicz P., Schlicker E., Pędzińska-Betiuk A., Kloza M., Malinowska B.: The adrenal medulla, not CB1 receptors, mediates the inhibitory effect of acute transverse aortic constriction on the neurogenic vasopressor response. Life Sci. 2015;138:86-93.
  • Baranowska-Kuczko M., Kozłowska H., Kozłowski M., Schlicker E., Kloza M., Surażyński A., Grzęda E., Malinowska B.: Mechanisms of endothelium-dependent relaxation evoked by anandamide in isolated human pulmonary arteries. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2014;387:477-86.
  • Schlicker E., Pędzińska-Betiuk A., Kozłowska H., Szkaradek N., Żelaszczyk D., Baranowska-Kuczko M., Kieć-Kononowicz K., Marona H., Malinowska B.: MH-3: evidence for non-competitive antagonism towards the low-affinity site of β1-adrenoceptors. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2014;387:743-52.
  • Kloza M., Baranowska-Kuczko M., Pędzińska-Betiuk A., Jackowski K., Kozłowska H.: Teoria serotoninowa a tętnicze nadciśnienie płucne. Postepy Hig Med Dosw. 2014;68:738-48.
  • Karabowicz P., Grzęda E., Baranowska-Kuczko M., Malinowska B.: Znaczenie endokannabinoidu 2-arachidonyloglicerolu w fizjologii i patofizjologii układu krążenia. Postepy Hig Med Dosw. 2014;68:814-27.
  • Ilayan E., Feliszek M., Malinowska B., Schlicker E.: Do cannabinoids exhibit a tyramine-like effect? Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2013;386:1041-6.
  • Kozłowska H., Baranowska-Kuczko M., Schlicker E., Kozłowski M., Kloza M., Malinowska B.: Relaxation of human pulmonary arteries by PPARγ agonists. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2013;386:445-53.
  • Rudź R., Schlicker E., Baranowska U., Marciniak J., Karabowicz P., Malinowska B.: Acute myocardial infarction inhibits the neurogenic tachycardic and vasopressor response in rats via presynaptic cannabinoid type 1 receptor. J Pharmacol Exp Ther. 2012;343:198-205.
  • Baranowska-Kuczko M., MacLean MR., Kozłowska H., Malinowska B.: Endothelium-dependent mechanisms of the vasodilatory effect of the endocannabinoid, anandamide, in the rat pulmonary artery. Pharmacol Res. 2012;66:251-9.
  • Kozłowska H., Baranowska-Kuczko M., Schlicker E., Kozłowski M., Zakrzeska A., Grzęda E., Malinowska B.: EP₃ receptor-mediated contraction of human pulmonary arteries and inhibition of neurogenic tachycardia in pithed rats. Pharmacol Rep. 2012;64:1526-36.
  • Malinowska B, Baranowska-Kuczko M, Schlicker E. Triphasic blood pressure responses to cannabinoids: do we understand the mechanism? Br J Pharmacol. 2012;165:2073-88.
  • Lupiński SŁ., Schlicker E., Pędzińska-Betiuk A., Malinowska B.: Acute myocardial ischemia enhances the vanilloid TRPV1 and serotonin 5-HT3 receptor-mediated Bezold-Jarisch reflex in rats. Pharmacol Rep. 2011;63:1450-9.
  • Zakrzeska A., Schlicker E., Baranowska M., Kozłowska H., Kwolek G., Malinowska B.: A cannabinoid receptor, sensitive to O-1918, is involved in the delayed hypotension induced by anandamide in anaesthetized rats. Br J Pharmacol. 2010;160:574-84.
  • Malinowska B., Zakrzeska A., Kurz CM., Göthert M., Kwolek G., Wielgat P., Braszko JJ., Schlicker E.: Involvement of central beta2-adrenergic, NMDA and thromboxane A2 receptors in the pressor effect of anandamide in rats. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2010;381:349-60.
  • Günther J., Schulte K., Wenzel D., Malinowska B., Schlicker E.: Prostaglandins of the E series inhibit monoamine release via EP3 receptors: proof with the competitive EP3 receptor antagonist L-826,266. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2010;381:21-31.
  • Zelaszczyk D., Kozlowska H., Baranowska U., Baranowska M., Reutelsterz A., Kiec-Kononowicz K., Malinowska B., Schlicker E.: Four close bupranolol analogues are antagonists at the low-affinity state of beta1-adrenoceptors. J Physiol Pharmacol. 2009;60:51-60.
  • Lupiński SŁ., Schlicker E., Pędzińska-Betiuk A., Malinowska B.: Odruch Bezolda-Jarischa w niedokrwieniu mięśnia sercowego. Pharmacol Rep. 2011;63:1450-9.
  • Kurz C., Baranowska U., Lupiński S., Göthert M., Malinowska B., Schlicker E.: Urethane, but not pentobarbitone, attenuates presynaptic receptor function in rats: a contribution to the choice of anaesthetic. Br J Pharmacol. 2009;157:1474-82.
  • Baranowska U., Göthert M., Rudz R., Malinowska B.: Methanandamide allosterically inhibits in vivo the function of peripheral nicotinic acetylcholine receptors containing the alpha 7-subunit. J Pharmacol Exp Ther. 2008;326:912-9.
  • Malinowska B., Lupinski S., Godlewski G., Baranowska U., Schlicker E.: Role of endocannabinoids in cardiovascular shock. J Physiol Pharmacol. 2008;59 Suppl 8:91-107.
  • Kozłowska H., Baranowska M., Schlicker E., Kozłowski M., Laudański J., Malinowska B.: Virodhamine relaxes the human pulmonary artery through the endothelial cannabinoid receptor and indirectly through a COX product. Br J Pharmacol. 2008;155:1034-42.
  • Rudź R., Baranowska U., Malinowska B.: Znaczenie kannabinoidów w niewydolności serca. Postepy Hig Med Dosw. 2008;62:174-84.
  • Kozłowska H., Baranowska M., Gromotowicz A., Malinowska B.: EDHF - śródbłonkowy czynnik hiperpolaryzujący. Znaczenie w fizjologii i chorobach naczyń krwionośnych. Postepy Hig Med Dosw. 2007;61:555-64.
  • Kozłowska H., Baranowska M., Schlicker E., Kozłowski M., Laudański J., Malinowska B.: Identification of the vasodilatory endothelial cannabinoid receptor in the human pulmonary artery. J Hypertens. 2007;25:2240-8.
  • Baranowska M., Kozłowska H., Korbut A., Malinowska B.: Kanały potasowe w naczyniach krwionośnych ich znaczenie w fizjologii i patologii. Postepy Hig Med Dosw. 2007;61:596-605.