• 14.05.2020 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  Zajęcia fakultatywne

  kierunekZakład prowadzi zajęcia fakultatywne na III roku FARMACJI i II roku ANALITYKI

  kontakt dr n. farm. Marta Baranowska-Kuczko (pok. 216).

   

  OGŁOSZENIE

  W celu zaliczenia zajęć fakultatywnych konieczne jest:

  1.  zapoznanie się z częścią teoretyczną dotyczącą farmakologii układu endokannabinoidowego i doświadczalnych metod oceny funkcji układu krążenia (link) - hasło jak do materiałów z patofizjologii

  2. obejrzenie filmów demonstrujących doświadczenia (link)

  3. zapoznania się z załączonymi artykułami naukowymi - Remiszewski i wsp., 2020 (link) i Weresa i wsp., 2019 (link)

  4. uzupełnienie i przesłanie zadań związanych z powyższą tematyką - zadania cz. 1 (link) i cz. 2 (link).

   

  Zadania należy przesłać w formie elektronicznej (dokument Word) na adres patofiz_kosm@umb.edu.pl (nie nastapiła pomyłka - proszę przesłać na podany adres skrzynki mailowej kosmetologii) do dnia 22.05.2020r.

  Proszę w tytule wiadomości e-mail oraz w nazwie przesłanego pliku (na poczatku nazwy) podać: kierunek studiów_nazwisko i imię_nr indeksu_fakultety
  np. Analityka_Kowalski Jan_88989_fakultety

   

   

  ANALITYKA MEDYCZNA II ROK

  Aktualny sylabus dla II roku Analityki Medycznej (fakultet Doświadczalna ocena funkcji układu krążenia)

  znajduje się na stronie https://www.umb.edu.pl/wf/analityka-medyczna/informacje_dla_studentow/sylabusy

     

  FARMACJA III ROK

  Aktualny sylabus dla III roku Farmacji (fakultet Farmakologiczna ocena funkcji układu krążenia)

  znajduje się na stronie https://www.umb.edu.pl/wf/farmacja/informacje_dla_studentow/sylabusy).