• 22.02.2019 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  Osiągnięcia

  Nagrody i wyróżnienienia:

  • Nagroda I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych (za 2017 r.) za pracę magisterską Patryka Remiszewskiego pt. „Ocena inhibitora rozkładu endokannabinoidów URB597 jako potencjalnego leku przeciwnadciśnieniowego w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym u szczurów"
  • Wyróżnienie na konferencji 13th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists za pracę zaprezentowaną przez Aleksandrę Kicman: Kicman Aleksandra, Toczek Marek: Effects of chronic cannabidiol administration on physiological parameters in rats with primary hypertension – preliminary data. 13th BIMC Bialystok International Medical Congress for Young Scientists; Białystok 2018.
  • III miejsce w Rankingu Studenckich Kół Naukowych UMB 2014/2015 w kategorii "Farmacja i Medycyna Laboratoryjna".
  • Wyróżnienie na konferencji IX Konferencja Adeptów Fizjologii za pracę zaprezentowaną przez Patryka Remiszewskiego: Remiszewski Patryk, Semeniuk Agata, Toczek Marek: Wpływ przewlekłego podania inhibitora rozkładu endokannabinoidów w doświadczalnym modelu pierwotnego nadciśnienia tętniczego u szczurów. IX Konferencja Adeptów Fizjologii, Gdańsk 2015.
  • I miejsce w Rankingu Studenckich Kół Naukowych UMB 2013/2014 w kategorii "Nauko podstawowe".
  • I nagroda za zdobycie największej ilości głosów publiczności w konkursie na najciekawszą pracę posterową podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Farmakoterapia Kobiet w Ciąży i Elementy Farmakoekonomiki zaprezentowaną przez Agatę Semeniuk: Semeniuk Agata, Remiszewski Patryk: Testy diagnostyczne dostępne w aptece. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Farmakoterapia Kobiet w Ciąży i Elementy Farmakoekonomiki, Białystok 2015.
  • I nagroda na konferencji I Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej Młodzi Diagności w Łodzi za pracę zaprezentowaną przez Agatę Semeniuk: Semeniuk Agata, Remiszewski Patryk, Janowski Hubert: Wpływ zahamowania rozkładu endogennych kannabinoidów na wybrane parametry fizjologiczne u szcura z nadciśnieniem DOCA-salt. I Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej Młodzi Diagności w Łodzi, Łódź 2014.
  • II miejsce w Rankingu Studenckich Kół Naukowych UMB 2012/2013 w kategorii "Farmacja i Medycyna Laboratoryjna".
  • III nagroda na konferencji 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists za pracę zaprezentowaną przez Patryka Remiszewskiego: Remiszewski Patryk, Semeniuk Agata, Janowski Hubert: Effects of the chronic administration of the fatty acid amide hydrolaseinhibitor URB597 on some physiological parameters in the desoxycorticosteroneacetate (DOCA)-salt hypertensive rats. 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, Białystok 2014.

   

   

  Prezentowane prace (streszczenia zjazdowe - postery i prezentacje):

  • Kicman Aleksandra, Toczek Marek: Effects of chronic cannabidiol administration on physiological parameters in rats with primary hypertension – preliminary data. 13th BIMC Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, Białystok 2018.
  • Remiszewski Patryk, Toczek Marek: Physiological effects of chronic inhibition of endocannabinoids degradation in spontaneously hypertensive rats. 11th BIMC Bialystok International Medical Congress for Young Scienctists; Białystok 2016.
  • Remiszewski Patryk, Semeniuk Agata, Toczek Marek: Wpływ przewlekłego podania inhibitora rozkładu endokannabinoidów w doświadczalnym modelu pierwotnego nadciśnienia tętniczego u szczurów. IX Konferencja Adeptów Fizjologii, Gdańsk 2015.

  • Semeniuk Agata, Remiszewski Patryk, Toczek Marek: Zależne od wieku efekty hamowania rozkładu endokannabinoidów w doświadczalnym modelu wtórnego nadciśnienia tętniczego u szczura. IX Konferencja Adeptów Fizjologii, Gdańsk 2015.

  • Remiszewski Patryk, Janowski Hubert, Semeniuk Agata: Impairment of neurogenic vasopressor response in DOCA-salt hypertensive rats. 10th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, Białystok 2015.

  • Semeniuk Agata, Remiszewski Patryk: Testy diagnostyczne dostępne w aptece. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Farmakoterapia Kobiet w Ciąży i Elementy Farmakoekonomiki, Białystok 2015.

  • Remiszewski Patryk, Semeniuk Agata: Zastosowanie kannbinoidów we współczesnej farmakoterapii. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Farmakoterapia Kobiet w Ciąży i Elementy Farmakoekonomiki, Białystok 2015.

  • Semeniuk Agata, Remiszewski Patryk, Janowski Hubert: Wpływ zahamowania rozkładu endogennych kannabinoidów na wybrane parametry fizjologiczne u szcura z nadciśnieniem DOCA-salt. I Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej Młodzi Diagności w Łodzi , Łódź 2014.

  • Remiszewski Patryk, Semeniuk Agata, Janowski Hubert: Effects of the chronic administration of the fatty acid amide hydrolaseinhibitor URB597 on some physiological parameters in the desoxycorticosteroneacetate (DOCA)-salt hypertensive rats. 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, Białystok 2014.

  • Semeniuk Agata, Janowski Hubert, Remiszewski Patryk: Advantages and disadvantages of the desoxycorticosteroneacetate (DOCA)-salt hypertension model in Wistar rats. 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, Białystok 2014.

  • Janowski Hubert, Remiszewski Patryk, Semeniuk Agata: Effects of chronic the fatty acid amide hydrolase inhibitor - URB 597 treatment on blood pressure and heart and kidney weight in DOCA-salt hypertensive rats. 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, Białystok 2014.

   

  Współautorstwo prac:

  publikacje:

  • Biernacki Michał, Malinowska Barbara, Timoszuk Magdalena, Toczek Marek, Jastrząb Anna, Remiszewski Patryk, Skrzydlewska Elżbieta: Hypertension and chronic inhibition of endocannabinoid degradation modify the endocannabinoid system and redox balance in rat heart and plasma. Prostaglandins Other Lipid Mediat. 2018;138:54-63.

   

  streszczenia zjazdowe - postery i prezentacje:

  • Toczek Marek, Kossakowski Rafał, Kicman Aleksandra, Malinowska Barabara: Peripheral modulation of sympathetic signaling by the endocannabinoid system in rat primary hypertension. 27th Congress of the Polish Physiological Society; Białystok, 21-22.09.2017; Journal of Physiology and Pharmacology 2017; 68, suppl. 1, s. 67