• Ostatnia zmiana 08.07.2022 przez Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii

  Egzamin

  Terminy egzaminów z chorób zakaźnych:

  podstawowy: 30 czerwca 2022 o godzinie 11:30

  - osoby z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery od A do J - Sala Kolumnowa, ul. Kilińskiego

  - osoby z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery od K do R - Collegium Universum, ul. Mickiewicza

  - osoby z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery od S do Ż - Collegium Pathologicum, ul. Waszyngtona

   

  Wyniki egzaminu testowego z chorób zakaźnych w dniu 30 czerwca 2022

   

  poprawka 1: 7 lipca 2022, godz. 10.00, sala wykładowa budynku A, szpitala przy ul. Żurawiej 14

  (uprawnione są osoby posiadające usprawiedliwioną nieobecność w dniu 30 czerwca 2022)

   

  Wyniki egzaminu testowego, poprawkowego, z chorób zakaźnych w dniu 7 lipca 2022

  Zgodnie z regulaminem studiów  studenci którzy nie uczestniczyli w egzaminie w 1 terminie poprawkowym, jeżeli w ciągu 3 dni nie dostarczą zwolnienia, otrzymają ocenę niedostateczną i nie będą dopuszczeni do II egzaminu poprawkowego.

   

  poprawka 2: 15 września 2022