Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Ostatnia zmiana 13.02.2023 przez Zakład Biochemii Lekarskiej

  Aktualności

  Wszelkie aktualne informacje o organizacji zajęć są zamieszczane na platformie Blackboard.

   

  W związku z zaistniałą sytuacją wykłady z biochemii, w wersji mp-4, będą dostępne na portalu Blackboard, w zakładce Treść).

   

  Ćwiczenia rozpoczną się w lutym, zgodnie z harmonogramem (patrz: szczegółowy rozkład zajęć).

   

   

   

  Regulamin i organizacja zajęć w okresie pandemii

   

  1. W okresie pandemii obowiązują wytyczne Rektora (Zarządzenie nr 51/2020) i GIS – dostępne na stronie internetowej Uczelni.

  2. W zajęciach dydaktycznych nie powinni uczestniczyć studenci, którzy stwierdzili u siebie niepokojące objawy (temperatura ciała powyżej 37,5°C, suchy kaszel, duszność, zaburzenia węchu lub smaku).

  3. Przed zajęciami zaleca się studentom dokonanie pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk w punkcie wyznaczonym przez Uczelnię.

  4. W trakcie zajęć dydaktycznych studenci zobowiązani są do zakrywania nosa i ust przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy.

  5. Studenci przebywający na kwarantannie są zobowiązani do uczestniczenia w odbywających się zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem platformy Blackboard, chyba że lekarz kierujący na kwarantannę stwierdzi  niezdolność  do uczestniczenia w zajęciach.

  6. Ćwiczenia będą odbywały się systemem hybrydowym – w danym tygodniu praktycznie ćwiczy połowa grupy, a druga połowa pracuje zdalnie, wykonując wskazane zadanie na platformie Blackboard. Po tygodniu następuje zamiana.