Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rekrutacja - III edycja.
 • Rekrutacja - III edycja.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 27.09.2022 przez Dział Projektów Pomocowych

  Rekrutacja - III edycja

   

  WYNIKI REKRUTACJI

   

  UWAGA STUDENTKI I STUDENCI!!!

   

  W ramach realizacji projektu pn. „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”, Zadanie 2. Rozwój kompetencji studentów - Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym (III edycja) zapraszamy:

   

  Studentki i studentów  WL:

  • Kierunek Lekarski – V i VI rok

  Studentki i studentów WNoZ:

  • Fizjoterapia JSM – IV, V rok,
  • Pielęgniarstwo I stopnia – II i III rok
  • Pielęgniarstwo II stopnia – I i II rok

   

   

  Studentki i studentów WF:

  • Kierunek Farmacja – V rok

   

  do BEZPŁATNEGO udziału w module projektu - Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym, których celem jest nabycie kompetencji uzupełniających wiedzę zdobywaną w trakcie studiów i służących lepszemu przygotowaniu do wykonywania pracy w zakresie interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem geriatrycznym.

   

  W ramach realizacji ww. Zajęć warsztatowych realizowanych w zespole interdyscyplinarnym odbywać się będą:

  • badania poziomu kompetencji uczestników projektu (ankieta online na wejściu i zakończeniu udziału w projekcie),
  • warsztaty z zakresu komunikacji w zespole interdyscyplinarnym,
  • warsztaty z zakresu kompetencji analitycznych w zespole interdyscyplinarnym,
  • praktyczne zajęcia w zespołach interdyscyplinarnych z pacjentem symulowanym,
  • wizyty studyjne:

      - 1 krajowa1 dniowa w Podlaskim Centrum Psychogeriatrii - białostockim ośrodku specjalizującym się w opiece geriatrycznej,

      - 1 zagraniczna - 3 dniowa w Hiszpanii w Pampelunie (plus dwa dni na dojazd) w ośrodkach specjalizujących się w opiece geriatrycznej. W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie oraz zaleceń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 - forma wsparcia może ulec zmianie.

   

  Rekrutacja w dn. 01 października - 10 listopada 2021 (do godz. 12.00)

  Ogólna liczba uczestników – 24 osoby (po 6 osób z każdego kierunku)

   

  Podstawowe kryteria rekrutacji:

  • średnia ocen z roku akademickiego 2020/ 2021 (zaświadczenie z dziekanatu),
  • znajomość j. angielskiego (niezbędna z uwagi na zagraniczną wizytę studyjną):

    - na poziomie co najmniej B1 - wystarczy deklaracja pisemna studenta w formularzu zgłoszeniowym,

    - na poziomie co najmniej B2 i więcej wymagane zaświadczenie (może być ze SJO UMB), certyfikat, dyplom lub inny dokument potwierdzający wiedzę – kserokopia.

   

  Dodatkowe kryteria rekrutacji:

  • działalność i aktywność w kole/ kołach naukowych w toku dotychczasowych studiów lub/ oraz akademicka działalność sportowa, artystyczna, itp. (wymagane zaświadczenie opiekuna koła naukowego/ organizatora),
  • zakończony udział w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (wymagane zaświadczenie, certyfikat, dyplom – kserokopia).

   

  Zasady punktacji (do wglądu)

   

  Zajęcia będą prowadzone w roku akademickim 2021/ 2022. Liczba miejsc jest ograniczona, jednak w przypadku większej ilości chętnych niż miejsc, o przyjęciu decydować będą powyższe kryteria oraz kolejność zgłoszeń (data i godzina).

   

  Formularz zgłoszeniowy (do pobrania) do projektu można:

  • wrzucić do skrzynki na dokumenty rekrutacyjne znajdującej się w holu głównym przed drzwiami Działu Projektów Pomocowych, ul. Kilińskiego 1, PRAWE skrzydło Pałacu Branickich, I piętro (mapka) (skrzynka jest opróżniana kilka razy dziennie)

  lub

  • złożyć w Kancelarii Ogólnej UMB, na półce Działu Projektów Pomocowych, ul. Kilińskiego 1, LEWE skrzydło Pałacu Branickich, w godz. 07.30 - 15.00 (mapka)

   

  Czyste formularze zgłoszeniowe znajdują się również w holu, na stoliku, ul. Kilińskiego 1, PRAWE skrzydło Pałacu Branickich, I piętro

   

  O wynikach rekrutacji wszyscy uczestnicy będą poinformowani pocztą elektroniczną.

   

  Więcej informacji udzielają:

  • w zakresie rekrutacji – mgr Jacek Bezubik nr tel. 85 686 51 40, mail: zpu3@umb.edu.pl
  • w zakresie realizacji projektu, zajęć warsztatowych, organizacji i terminów – mgr Anna Piłaszewicz, nr tel. 85 748 56 50, mail: anna.pilaszewicz@umb.edu.pl

   

  Szczegółowe informacje znajdują się również w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie