• Ostatnia zmiana 09.11.2021 przez Zakład Biochemii Lekarskiej

  Szczegółowy rozkład zajęć

   

  WYKŁADY

   

  Wykłady sa udostępniane na platformie Blackboard.


   

  SEMINARIA

   

  Odbywają się online na platformie Blackboard;

   

  ĆWICZENIA

   

  Sale ćwiczeniowe Zakładu Biochemii Lekarskiej (ul. Mickiewicza 2c, IIp.)

  Na ćwiczeniach obowiązują maseczki.

   

   

   

  semestr zimowy

   

   

   1.

   

  Aminowkasy i białka

   

      4-8 X 2021

   2.

   

  Właściwości białek w roztworach

   

  11-15 X 2021

   3.

   

  Białka krwi

   

  18-22 X 2021

   4.

   

  Kwasy nukleinowe, fosfolipidy, steroidy i witaminy rozpuszczalne w tłuszczach

   

  25-29 X 2021

   5.

   6.

   

  Seminarium

  KOLOKWIUM

   

    4-10 XI 2021

  15-19 XI 2021

   7.

   

  Enzymy

   

  22-26 XI 2021

   8.

   

  Enzymy przewodu pokarmowego

   

  29 XI - 3 XII 2021

   9.

   

  Prędkość maksymalna reakcji enzymatycznej i stała Michaelisa

   

    6-10 XII 2021

  10.

   

  Aktywność enzymatyczna

   

  13-17 XII 2021

  11.

   

  Obliczenia biochemiczne

   

          10-14 I 2022

  12.

  13.

   

  Seminarium

  KOLOKWIUM

   

          17-21 I 2022

          24-28 I 2022

  14.

  15.

   

  Ćwiczenie poprawkowe (kolokwium)

  Seminarium

   

          31 I -4 II 2022

          14-18 II 2022

   

   

   

   

   

          

   

   

   

   

  semestr letni

   

   

  16.

   
   

  Inhibicja kompetycyjna i niekompetycyjna

   

  21-25 II 2022

  17.

   

  Oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu

   

  28 II-4 III 2022

  18.

   

  Aktywność aldolazy fruktozo-1,6-bis-fosforanowej

   

    7-11 III 2022

  19.

   

  Glutaminaza

   

  14-18 III 2022
  20.

   

  Seminarium

   

  21-25 III 2022

  21.

   

  KOLOKWIUM 

  28 III-1 IV 2022

   

   

   

   
   
    

   

   

   22, 23, 24                           ćwiczenia stoiskowe

   

  4-8 IV, 11-15 IV, 25-29 IV 2022

     sala 1 - Katalaza  
    sala 2 - Filtracja żelowa  
    sala 3 - Azot białkowy i transaminacja aminokwasów  
         
  25. Seminarium   9-13 V 2022
  26. 

  KOLOKWIUM

   16-20 V 2022

  27.

  ​28.

   

  Ćwiczenie poprawkowe (kolokwium)

  Seminarium

   

  23-27 V 2022

  30 V-3 VI 2022