Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Ostatnia zmiana 29.05.2023 przez Zakład Biochemii Lekarskiej

  Aktualności

   

  W sprawie praktyk studenckich I roku proszę kontaktować się z dr Martą Bruczko-Goralewską mailowo;

  marta.bruczko-goralewska@umb.edu.pl

   

   

  Uprzejmie informuję, że wykłady będą zamieszczane na platformie Blackboard (w zakładce Treść). Pierwszy - informacyjny wykład będzie dostępny od 3 - 7 października. Następne wykłady będą dostępne w kolejnych tygodniach od wtorku do piątku (do pobrania).

   

  Informacje dotyczące programu nauczania, regulaminów,  planu zajęć, dostępnych podręczników są dostępne w odpowiednich linkach na stronie Zakładu Biochemii Lekarskiej.

   

  Bieżące informacje będą zamieszczane wyłącznie na platformie Blackboard.

   

  Pierwsze ćwiczenie odbędzie się w Zakładzie Biochemii Lekarskiej (IIp. Collegium Universum, ul. Mickiewicza 2C) w dniu 3 X, zgodnie z podziałem na grupy dziekańskie.

   

  Na ćwiczeniach niezbędny jest skrypt do ćwiczeń z biochemii (do wypożyczenia w bibliotece lub do pobrania ze strony Zakładu, w zakładce podręczniki), maseczka, fartuch ochronny, zmienione obuwie.

   

  Na pierwszych zajęciach uzyskacie Państwo wszelkie informacje o organizacji zajęć w Zakładzie Biochemii Lekarskiej.

   

  W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt mailowy: zdbioch@umb.edu.pl lub adresy mailowe asystenów.

   

  Osoba odpowiedzialna za dydaktykę:

  prof. dr hab. Krzysztof Sobolewski

  mail: zdbioch@umb.edu.pl