Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Podręczniki.
  • Ostatnia zmiana 21.09.2016 przez Zakład Biochemii Lekarskiej

    Podręczniki

     

    • Edward Bańkowski Biochemia. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich. Wydanie drugie, MedPharm Polska, Wrocław 2014
    • Edward Bańkowski Biochemia. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich. MedPharm Polska, Wrocław 2006