Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kursy specjalizacyjne.
 • Ostatnia zmiana 30.01.2024 przez Studium kształcenia podyplomowego dla farmaceutów

  Kursy specjalizacyjne

   

  1. Na podstawie art. 89a i art. 89e ustawy z dnia 6 września 2001 r. "Prawo farmaceutyczne" (Dz.U. Nr 126 poz. 1381) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie akredytacji oraz po dokonaniu oceny spełnienia określonych standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów, udzielono Wydziałowi Farmaceutycznemu akredytacji na prowadzenie specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej oraz na prowadzenie szkoleń w ramach kształcenia ciągłego farmaceutów (Certyfikat Akredytacyjny nr 2/2019).
  2. Studium przejęło całość kształcenia podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym. Organizowane są kursy w ramach prowadzonej specjalizacji z farmacji aptecznej oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów jak i ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.
  3. Informujemy także, że zgodnie z ustawą "Prawo Farmaceutyczne", uczestnik kursów odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego jak i kształcenia ciągłego farmaceutów, ponosi osobiście koszty tego szkolenia.


           Opłatę za 1 godzinę szkolenia w roku 2024 ustalono na 26 zł.

  1. Całość szkolenia specjalizacyjnego obejmuje 264 godziny nauczania tj. 7 Modułów specjalizacyjnych oraz Kurs specjalny jednolity „Prawo medyczne”. Farmaceuta zakwalifikowany na szkolenie specjalizacyjne otrzymuje szczegółowy harmonogram specjalizacji obejmujący 2,5 roku.
  2. W ostatnim (trzecim) roku szkolenia specjalizacyjnego farmaceuta pisze pracę poglądową specjalizacyjną, upublicznia ją na zebraniu szkoleniowym w aptece, w której odbywa staż specjalizacyjny oraz zdaje egzamin z języka angielskiego. Całość szkolenia specjalizacyjnego, pod kierunkiem Kierownika specjalizacji zostaje publikowana i potwierdzona w SMK (System Monitorowania Kształcenia).
  3. Po zakończeniu całości szkolenia specjalizacyjnego oraz po pozytywnej opinii Konsultanta Krajowego w dziedzinie farmacji aptecznej farmaceuta składa wniosek o egzamin specjalizacyjny PESF do Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Szczegółowe informacje znajdują się na Stronie CEM/specjalizacje/farmaceuci.

           

          Terminy składania wniosku o PESF do CEM to: 31 stycznia i 31 lipca każdego roku.


  Opłatę za liczbę godzin obejmującą kolejny moduł w szkoleniu specjalizacyjnym należy uiścić przed jego rozpoczęciem na konto                Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (z dopiskiem jakiego modułu dotyczy opłata, imię i nazwisko).
   

  • nr konta: 40 124052 111111 000049 207392
   z dopiskiem Moduł specjalizacyjny/kurs Nr.........., imię i nazwisko