Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kursy szkolenia ciągłego.
 • Ostatnia zmiana 30.01.2024 przez Studium kształcenia podyplomowego dla farmaceutów

  Kursy szkolenia ciągłego

   

  Informacje dla farmaceutów zainteresowanych uczestnictwem w kursach szkolenia ciągłego:

  Kształcenie ciągłe farmaceutów realizowane jest zgodnie z art. 89e Ustawy z dnia 6 września 2001 – „Prawo farmaceutyczne” (Dz.U. Nr 126, poz. 1381), która stanowi, iż każdy farmaceuta zatrudniony w aptece lub hurtowni farmaceutycznej zobowiązany jest do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, celem aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych. (rozp. MZ z dnia 25.06.2003; Dz.U. Nr 132 poz. 1238). Informujemy, że zgodnie z ustawą "Prawo Farmaceutyczne", uczestnik kursów odbywanych w ramach kształcenia ciągłego farmaceutów, ponosi osobiście koszty tego szkolenia.
   

  Opłatę za 1 godzinę szkolenia w roku 2024 ustalono na 26 zł.

  Lista kursów szkolenia ciągłego oraz formularz zgłoszeniowy zamieszczone są w linkach poniżej
   

  Opłatę za wybrany kurs dotyczący kształcenia ciągłego należy uiścić przed jego rozpoczęciem na konto Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (z dopiskiem jakiego kursu dotyczy opłata, imię i nazwisko).

  Zgłoszenia na kursy prosimy kierować na adres:

  • Studium Kształcenia Podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym
   Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
   ul. Jana Kilińskiego 1
   15-089 Białystok
  • formularz zgłoszeniowy i oświadczenie RODO poniżej (w plikach do pobrania)

   Nr konta, na które należy dokonać wpłaty za poszczególne kursy:

  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
   Bank Pekao S.A. Oddział w Białymstoku,
   Nr 40 124052 111111 000049 207392

   z dopiskiem Kurs Nr.........., imię i nazwisko

   

  lista kursów szkolenia ciągłego zaplanowanych w 2024 r.

  formularz zgłoszeniowy dot. kursów szkolenia ciągłego

  oświadczenie RODO