Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rekrutacja - Onboarding.
 • Ostatnia zmiana 02.02.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Rekrutacja - Onboarding

  Kryteria rekrutacji:

  • zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego na podstawie umowy o pracę oraz/lub zatrudnienie na umowy cywilnoprawne do prowadzenia zajęć dydaktycznych (powyżej 6 m-cy). Kryterium będzie  weryfikowane na dzień złożenia Formularza Zgłoszeniowego poprzez zaświadczenie z Działu Spraw Pracowniczych,
  • wykorzystanie nabytych kompetencji w ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych na UMB (oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu).

   

  Informacje o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostaną przesłane do uczestników/uczestniczek droga mailową.

   

  POWRÓT