• Ostatnia zmiana 28.02.2017 przez Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Nauka

   

  Działaność naukowa

   

   

  1. Tematyka naukowo-badawcza:
   • Problematyka zakażeń szpitalnych u chorych wymagających procedur intensywnej terapii
   • Problemy znieczulenia do wybranych zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych
   • Prewencja wtórna chorób sercowo-naczyniowych
   • Powikłania po zabiegach przezskórnych interwencji wieńcowych

   

  1. Prace naukowe:
   • Epidemiologia zakażeń wywołanych przez wielooporneszczepy bakteryjne u chorych wymagających wstępnej intensywnej terapii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. S.L. Czaban, A. Kulikowska, I. Jarocka, U. Jakubowska, E.A. Tryniszewska, W. Kłosowska, M. Krawczyk, B. Poniatowski, S. Dobrzycki
   • Analiza zgonów pacjentów hospitalizowanych w SOR w latach 2006-2009 w aspekcie określenia lokalnych czynników zgonu wczesnego. I. Jarocka, A. Kulikowska, S. Czaban, U. Jakubowska, JR. Ładny, M. Wojewódzka-Żelezniakowicz, B. Poniatowski
   • Problem prewencji wtórnej w chorobie wieńcowej. G. Kobus, I. Jarocka, A. Kulikowska, H. Bachórzewska-Gajewska
   • Wpływ sposobu nawadniania na częstość występowania nefropatii kontrastowej u pacjentów poddawanych przez skórnej interwencji wieńcowej. H. Bachórzewska-Gajewska, I. Jarocka, J Małyszko
   • Wpływ krążenia pozaustrojowego na ekspresję procesów kognitywnych w okresie przed i pooperacyjnym u pacjentów kardiochirurgicznych. J. Sawicka, A. Kulikowska, I. Jarocka, P. Jakubow, T. Hirnle, H. Bachórzewska-Gajewska

   

   

  Współpraca naukowa

   

  • Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej UMB
  • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMB
  • Klinika Kardiologii Inwazyjnej UMB
  • Zakład Medycyny Klinicznej UMB
  • Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego UMB
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy USK
  • Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof UMB

   

   

  Nagrody i wyróżnienia

   

  • III Nagroda za prezentację pracy pt. Śmierć w mediach. na III Międzynarodowej Konferencji "Życiodajna śmierć"- pamięci Elizabeth Kübler Ross
  • Wyróżnienie za prezentację pracy pt. Opinie mieszkańców Podlasia dotyczące transplantacji narządów w aspekcie wielokulturowości regionu. Doniesienia wstępne. na VI międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Życiodajna Śmierć – pamięci Elizabeth Kubler-Ross Bioetyka i Wielokulturowość w Medycynie
  • Wyróżnienie za prezentację pracy pt. Religia, jako czynnik kształtujący poglądy mieszkańców województwa podlaskiego wobec śmierci i umierania – doniesienia wstępne. na VI międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Życiodajna Śmierć – pamięci Elizabeth Kubler-Ross Bioetyka i Wielokulturowość w Medycynie
  • Zespołowa Nagroda JM Rektora UMB II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne w 2009 roku
  • Zespołowa Nagroda JM Rektora UMB III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne w 2009 roku
  • Zespołowa Nagroda JM Rektora UMB II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne w 2010 roku