• Ostatnia zmiana 09.10.2020 przez Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Dydaktyka

   

  Regulamin zajęć realizowanych w Zakładzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii

   

   

  Przedmioty nauczania:

   

  • Pielęgniarstwo:
   • Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
   • SYLABUS Cykl kształcenia 2018/2019
   • studia stacjonarne I stopnia, III rok
   • Respiratoroterapia domowa i leczenie tlenem w warunkach domowych
   • SYLABUS Cykl kształcenia 2018/2019
    • studia stacjonarne II stopnia II rok
   • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: leczenie żywieniowe
   • SYLABUS Cykl kształcenia 2019/2020
    • studia stacjonarne II stopnia I rok
   • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: leczenie bólu
   • SYLABUS Cykl kształcenia 2019/2020
    • studia stacjonarne II stopnia I rok
   • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: leczenie żywieniowe
   • SYLABUS Cykl kształcenia 2019/2020
    • studia stacjonarne II stopnia I rok

   

  • Położnictwo:
   • Anestezjologia i stany zagrożenia życia
   • SYLABUS Cykl kształcenia 2018/2019
    • studia stacjonarne I stopnia, III rok
   • Podstawy patofizjologii bólu i jego leczenia
   • SYLABUS Cykl ksztalcenia 2018/2019
    • studia stacjonarne II stopnia II rok
   • Podstawy patofizjologii bólu i jego leczenie
   • SYLABUS Cykl kształcenia 2019/2020
    • studia stacjonarne II stopnia II rok
   • Anestezjologia i stany zagrożenia życia
   • SYLABUS Cykl kształcenia 2019/2020
    • studia stacjonarne I stopnia III rok

   

  • Ratownictwo medyczne:
   • Transport w intensywnej terapii
   • SYLABUS cykl kształcenia 2017/2018
    • studia stacjonarne I stopnia, III rok
   • Anestezjologia i intensywna terapia
   • SYLABUS cykl kształcenia 2017/2018
    • studia stacjonarne I stopnia, III rok

   

  Elektroradiologia

  • Stany nagłe w praktyce elektroradiologa
  • SYLABUS Cykl kształcenia 2017/2018
   • studia stacjonarne I stopnia, III rok
  • Anestezjologia i intensywna terapia - Moduł I
  • SYLABUS Cykl kształcenia 2018/2019
   • studia stacjonarne II stopnia, II rok
   • studia niestacjonarne II stopnia, II rok
  • Anestezjologia i intensywna terapia w onkologii - Moduł II
  • SYLABUS Cykl kształcenia 2018/2019
   • studia stacjonarne II stopnia, II rok
   • studia niestacjonarne II stopnia, II rok