• Ostatnia zmiana 02.07.2019 przez Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych

  O Klinice

  Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych powstała dnia 1 lutego 1970 roku w ramach istniejącego Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Białymstoku. Jej założycielem i pierwszym kierownikiem była prof. dr hab. n. med. Sabina Chyrek-Borowska, która pełniła tą funkcję do chwili przejścia na emeryturę. Od 1 października 1999 do 30 września 2018 roku Kliniką Alergologii i Chorób Wewnętrznych kierowała prof. dr hab. n. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk.

  Obecnie, od 1 października 2018, stanowisko to zajmuje prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko.

  Klinika od pierwszych lat swojego istnienia była miejscem zastosowania pionierskich metod diagnostycznych i terapeutycznych u pacjentów z chorobami alergicznymi, a przede wszystkim astmą i alergią na jad owadów błonkoskrzydłych. W ostatnich latach, dzięki zakupieniu nowoczesnej aparatury badawczo-naukowej oraz dostępowi do najnowszych form terapii Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych zapewnia pacjentom z chorobami o podłożu alergicznym zamieszkującym region północno-wschodniej Polski możliwość korzystania z takich form diagnostyki i terapii, które stanowią obecnie najwyższy standard nie tylko w Polsce, ale i w świecie.

   

  PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IgE - ZALEŻNEJ

   

  Program lekowy dla chorych na ciężką astmę alergiczną jest realizowany w Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku od 2013r. Terapia jest całkowicie refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W programie mogą uczestniczyć pacjenci spełniający ściśle określone kryteria. Pacjent jest kwalifikowany do udziału w programie przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Ciężkiej Astmie Alergicznej powołany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Obecnie w Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznych USK programem objętych jest 12 pacjentów (stan na listopad 2016r).

   

  OŚRODEK REFERENCYJNY - DIAGNOSTYKA I LECZENIE OBRZĘKU NACZYNIORUCHOWEGO

   

  Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych jest ośrodkiem referencyjnym dla Polski Północno-Wschodniej (województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie) w dziedzinie diagnostyki i leczenia wrodzonego i nabytego obrzęku naczynioruchowego.

   

   

  DODATKOWE INFORMACJE

   

  Prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko jest Członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, a także Wiceprzewodniczącym Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Kliniczne.

   

  Dr n. med. Tomasz Kociniak od maja 2015 roku pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie alergologii.

   

  Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych jest siedzibą Zarządu Oddziału Białostockiego Towarzystwa Internistów Polskich.

  Funkcję przewodniczącego pełni: prof. dr hab. n. med. Ziemowit Ziętkowski

  Sekretarza: dr Urszula Skiepko

  Skarbnik: dr n. med. Roman Skiepko

   

  Prof. zw. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk jest członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Internistów Polskich kadencji 2016-2020.

   

  Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich nr 2/2012 lek. Wojciech Budny został powołany

  na członka Komisji Młodych Internistów.

   

  Prof. zw. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk  pełniła funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie alergologii do 18 września 2014 roku.

   

  AKTUALNOŚCI


  Lek. Mateusz Łukaszyk, doktorant Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymał nagrodę Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej EAACI na kongresie w Wiedniu 11-15 czerwiec 2016r. za pracę pt. "Acute angioedema - clinical characteristics and epidemiology"

   

  dr n. med. Maria Magdalena Tomasiak-Łozowska, adiunkt Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz lek. Mateusz Łukaszyk, doktorant Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymali dyplomy za najlepsze prace zaprezentowane w trakcie sesji plakatowych podczas XII Międzynarodowego Kongresu PTA w Bydgoszczy 2015r.

   

  Lek. Mateusz Łukaszyk, doktorant Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymał stypendium Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (Congress Scholarship). Stypendium związane było z prezentacją na kongresie EAACI Barcelona 2015 pracy pt. "Coagulation and fibrinolytic parameters in patients hospitalised due to acquired angioedema"

   

  Lek. Mateusz Łukaszyk, doktorant Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (promotor: prof. dr hab. med. Ziemowit Ziętkowski) został zwycięzcą Kongresowego Konkursu Plakatowego (Poster Discussion Session) na Kongresie EAACI, który odbył się w dniach 7-11 czerwca 2014r w Kopenhadze. Lek. Mateusz Łukaszyk prezentował pracę pt.: Changes in blood eosinophilia during omalizumab therapy as a predictor of asthma exacerbation (współautorzy: Roman Skiepko, Ziemowit Ziętkowski, Wojciech Budny, Urszula Skiepko, Robert Milewski, Anna Bodzenta-Łukaszyk)

   

  Osiągnięcia Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznych

   

  Dwie prezentacje, w tym pierwsza nagrodzona drugim miejscem w sesji Internal Diseases III na 11th BIMC w maju 2016r.

  - Relationships between severity of previous anaphylactic reactions to Hymenoptera venom and different monocyte and T cells subsets in patients qualified to specific immune therapy" Authors: Emil Grochowski, Karolina Kiśluk, Tutor: Assoc. Prof. Marcin Moniuszko

  - Analysis of correlations between allergy specific immune parameters and different monocyte and T-cell subsets in Hymenoptera venom sensitive patients" Authors: Karolina Kiśluk, Emil Grochowski, Dawid Groth, Tutor: Assoc. Prof. Marcin Moniuszko

   

  Emil Tomasz Grochowski, Paulina Jabłońska, Dawid Gnoth zajęli II miejsce w I Sesji Chorób Wewnętrznych BIMC 2015 za "Evaluation of early effects of ultra-rush specific immune therapy on CD4+T cells in Hymenoptera venom-allergic patients"

   

  Studenci SKN Andrzej Moniuszko, Karolina Kiśluk, Justyna Puciłowska pracujący pod opieką  dr. hab. n. med. Marcina Moniuszko zdobyli w kwietniu prestiżowe nagrody na konferencjach krajowych i zagranicznych. Na konferencji International Medical Students' Conference w Krakowie w dniach 12-14 kwietnia 2012 r. praca pt. "Assessment of endocrinological, gastric, gynecological and dental pathologies as urticaria triggering factors in patients suffering from acute and chronic spontaneous urticaria" uzyskała pierwsze miejsce w sesji Internal Diseases i dodatkowo została wyróżniona  Nagrodą Specjalną Fundacji im. prof. Guzik za najlepszą pracę internistyczną spośród wszystkich prac konferencji.

  Praca pt. "Prevalence of asymptomatic infections and endocrinological disorders in chronic spontaneous urticaria patients" zdobyła trzecie miejsce w sesji Therapy na konferencji  w Moskwie - 4th International Conference for Young Scientists "SCIENCE4HEALTH 2012" w dniach 18-21 kwietnia 2012.

  Obie prace były prezentowane przez studenta VI roku Wydziału Lekarskiego UMB Andrzeja Moniuszko.

  Ponadto praca pt. "Evaluation of relationships between concentrations of markers for inflammation and inflammatory sites in patients with chronic spontaneous urticaria" zdobyła drugie miejsce na konferencji studenckiej w Warszawie - 8th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists w dniach 10-13 maj 2012.