• Ostatnia zmiana 17.10.2016 przez Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych

  Lecznictwo

   

     

   

  • Diagnostyka i leczenie alergoz narządowych ze szczególnym uwzględnieniem astmy
  • Rozpoznawanie i leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
  • Kwalifikacja i prowadzenie immunoterapii swoistej
  • Diagnostyka i leczenie przyczynowe alergii na jad owadów żądlących (VIT)
  • Diagnozowanie alergizacji zawodowej i alergii na leki
  • Diagnostyka i leczenie wrodzonych i nabytych obrzęków naczynioruchowych
  • Testy prowokacyjne: skórne, dooskrzelowe i donosowe swoiste, nieswoiste, test żądlenia prowokacyjnego
  • Określanie stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym (Nitric oxide Analyser)
  • Pomiar temperatury powietrza wydychanego
  • Ocena dyfuzji tlenku węgla
  • Diagnostyka powysiłkowego skurczu oskrzeli
  • Określanie poziomu całkowitego IgE, swoistych IgE, IgG, tryptazy (ELISA, UniCAP)
  • Diagnostyka i leczenie innych przypadków internistycznych

   

   

  Testy prick

   

                            

   

            Testy płatkowe

                                         

            

             Testy śródskórne