• Ostatnia zmiana 25.04.2018 przez Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych

  Publikacje

   

  ROK 2015

   

  • Bartuzi Z., Bodzenta-Łukaszyk A., Kuna P., Kupryś-Lipińska I., Niżankowska-Mogilnicka E., Samoliński B. The statement of the Polish Society of Allergology regarding necessary changes in therapeutic program of severe IgE-mediated allergic asthma with omalizumab. Pneumonologia i Alergologia Polska 2015: 83, 4, s. 335-338

  • Bodzenta-Łukaszyk A., Łukaszyk M. Rola czynnika aktywującego płytki krwi (PAF) w anafilacji. Alergia Astma Immunologia 2015: 20, 2, s. 133

  • Bodzenta-Łukaszyk A., Łukaszyk M. Ostry obrzęk naczynioruchowy. Alergia Astma Immunologia 2015: 20, 2, s. 130

  • Anna Bodzenta-Łukaszyk, Andrzej M. Fal, Ewa Jassem, Marek L. Kowalski, Piotr Kuna, Maciej Kupczyk. The statement of the Polish Society of Allergology experts on the treatment of difficulat-to-treat asthma. Pneumonologia i Alergologia Polska 2015: 83, 4, s. 324-334

  • Rusak M., Eljaszewicz A., Bołkun Ł., Łuksza E., Łapuć I., Singh P., Dąbrowska M., Bodzenta-Łukaszyk A., Kłoczko J., Moniszko M. Prognostic significance of PD-1 expression on peripheral blood CD4+ T cells in newly diagnosed chronic lymphocytic leukemia patients. Polskie Archiwum Medyczyny Wewnętrznej 2015, s. 1-9

  • Bodzenta-Łukaszyk A., Łukaszyk M.Anafilaksja w alergii pokarmowej.Alergia Astma Immunologia 2015: 20, 2, s. 85-87

  • Łukaszyk M., Łukaszyk E., Kozłowska D., Klimek M., Ziętkowski Z., Flisiak I., Bodzenta-Łukaszyk A. Profil kliniczny i przyczyny występowania obrzęku naczynioruchowego wśród pacjentów hospitalizowanych w klinice uniwersyteckiej. Alergia Astma Immunologia 2015: 20, 2, s. 101-105

  • Łukaszyk E., Łukaszyk M., Koc-Żórawska E. Tobolczyk J., Bodzenta-Łukaszyk A., Małyszko J. Iron status and inflammation in early stages of chronic kidney disease. Kindney & Blood Pressure Research 2015: 40, s. 366-373

  • Rusak M., Radzikowska U., Głowińska-Olszewska B., Dobreńko E., Piotrowska-Jastrzębska D., Dąbrowska M., Bodzenta-Łukaszyk A., Bossowski A., Moniuszko M. Endothelial progenitor cell levels in juvenile idiopathic arthritis patients; effects of anti-inflammatory therapies. Pediatric Rheumatology 2015: 13, 6, s. 1-8

  • Bossowski A., Grubczak K., Singh P., Radzikowska U., Dąbrowska M., Sawicka B., Bossowska A., Moniuszko M. Analiza komórek B regulatorowych o fenotypie CD19+CD24hiCD27+IL-10+ i CD19+IL-10+ we krwi obwodowej dzieci z chorobą Gravesa-Basedowa i zapaleniem tarczycy typu Hashimoto. Endokrynologia Pediatryczna 2015: 14, sup. 1.14, s. 40

  • Łapuć I., Bołkun Ł., Eljaszewicz A., Rusak M., Łuksza E., Singh P., Mikłasz P., Piszcz J., Ptaszńska-Kopczyńska K., Jasiewicz M., Kamiński K., Dąbrowska M., Bodzenta-Łukaszyk A., Kłoczko J., Moniuszko M. Circulating classical CD14++CD16- monocytes predict shorter time to initial treatment in chronic lymphocytic leukemia patients: Differential effects of immune chemotherapy on monocyte-related membrane and soluble forms of CD163. Oncology Reports 2015, s. 1-8

  • Kowal K., Bernatowicz P., Pampuch A., Chyczewski L., Bodzenta-Łukaszyk A.. Association between IL-13-1112 C/T promoter polymorphism and patterns of allergen-induced asthmatic response in house dust mite allergic patients. Jouranl of Allergy and Clinical Immunology 2015: 35, 2, s. 1 [920]

  • Charkiewicz R., Pilz L., Sulewska A., Kozłowski M., Niklińska W., Moniuszko M., Reszeć J., Manegold C., Nikliński J. Validation for histology driven diagnosis in non-small cell lung cancer using hsa-miR-205 and hsa-miR-21 expression by two different normalization strategies. International Journal of Cancer 2015,  s. 1

  • Budny W., Skiepko R., Łukaszyk M., Klimek M., Ziętkowski Z., Bodzenta-Łukaszyk A. Zaostrzenie astmy po zakończeniu leczenia omalizumabem. Alergia Astma Immunologia 2015: 20, 4, s. 253-256
  • Grubczak K., Lipińska D., Eljaszewicz A.., Singh P., Radzikowska U., Miklasz P., Dąbrowska M., Jabłońska E., Bodzenta-Łukaszyk A, Moniuszko M. Vitamin D3 treatment decreases frequencies of CD16- positive and TNF-alfa-secreting monocytes in asthmatic patients. International Archives of Allergy and Immunology 2015: 166, 3, s. 170-176

   

  ROK 2016

   

  • Łukaszyk E., Łukaszyk M., Koc-Żórawska E., Bodzenta-Łukaszyk A., Małyszko J. GDF-15, iron, and inflammation in early chronic kidney disease among elderly patients. International Urology and Nephrology 2016: 48, 6, s. 839-844

  • Ziętkowski Z., Łukaszyk M., Skiepko U., Bodzenta-Łukaszyk A. Leki przeciwhistaminowe w pyłkowicy. Alergia Astma Immunologia 2016: 21, 1, s. 28-32

  • Łukaszyk M., Wiśniewska R., Bodzenta-Łukaszyk A. Mepolizumab (Nucala) - nowe możliwości terapii biologicznej astmy. Alergia Astma Immunologia 2016: 21, 1, s. 49-51

  • Bołkun Ł., Rusak M., Eljaszewicz A., Pilz L., Radzikowska U., Łapuć I., Łukasza E., Dąbrowska M., Bodzenta-Łukaszyk A., Kłoczko J., Moniuszko M. Enhanced pretreatment CD25 expression on peripheral blood CD4+ T cell predicts shortened survival in acute myeloid leukemia patients receiving induction chemotherapy.Pharmacological Reports 2016: 68, 1, 12-19

  • Bodzenta-Łukaszyk A., Łukaszyk M., Ziętkowski Z. Astma ciężka, trudna do leczenia - definicje i standardy diagnozowania. Red. wyd. Maciej Kupczyk. Gdańsk: Via Medica, 2016, s. 1-6

  • Tomasiak-Łozowska M.M., Rusak T., Misztal T., Bodzenta-Łukaszyk A., Tomasiak M. Reduced clot retraction rate and altered platelet energy production in patients with asthma. Journal of Asthma 2016: 53, 6, s. 589-598

  • Bodzenta-Łukaszyk A., Łukaszyk M., Budny W. Terapia biologiczna astmy ciężkiej. Astma ciężka. Red. wyd. Maciej Kupczyk. Gdańsk: Via Medica, 2016 s. 110-118

  • Łukaszyk M., Łukaszyk E., Budny W., Klimek M., Skiepko R., Ziętkowski Z., Bodzenta-Łukaszyk A. Acute angioedema - clinical characteristics and epidemiology. Allergy 2016: 71, suppl. 102, s. 565

  • Tomasiak-Łozowska M.N., Misztal T., Rusak T., Brańska-Januszewska J., Klimek M., Bodzenta-Łukaszyk A., Tomasiak M. Altered kinetics of clot retraction, reduced fibrynolytic activity and abnormal clot architecture in pateints with steroid-naive asthma. Allergy 2016: 71, suppl. 102, s. 280-281

  • Tomasiak-Łozowska M.M., Moniuszko M., Grubczak K., Mikłasz P., Klimek M., Olędzki B., Grochowski E., Jabłońska P., Groth D., Bodzenta-Łukaszyk A.
   Evaluation of early effects of ultra-rush specific immune therapy on CD4+ T cell and monocyte subsets in wasp venom allergic patients. Allergy 2016: 71, suppl. 102, s. 71-72

  • Bodzenta-Łukaszyk A., Łukaszyk M., Klimek M. Obraz kliniczny i historia naturalna alergii na jad owadów błonkoskrzydłych. Alergia na owady. Praca zbiorowa pod redakcją Marity Nittner-Marszlskiej. Wyd. 2. Łódź : Mediton Oficyna Wydawnicza, 2016 s. 39-47

  • Łukaszyk M., Łukaszyk E., Wiśniewska R., Kowalski M. L., Bodzenta-Łukaszyk A. Rupatadyna - lek przeciwhistaminowy o nowym mechanizmie działania. Alergia Astma Immunologia 2016: 21 (4): 000-000

   

  ROK 2017

   

  • Boonpiyathad T., Meyer N., Moniuszko M., Sokołowska M., Eljaszewicz A., Wirz O.F., Tomasiak-Łozowska M.M., Bodzenta-Łukaszyk A., Ruxrungtham K., Van de Veen W. High-dose bee venom exposure induces similar tolerogenic B-cell responses in allergic patients and healthy beekeepers. Allergy 2017: 72, s. 407-415
  • Tomasiak-Łozowska M.M., Misztal T., Rusak T., Brańska-Januszewska J., Bodzenta-Łukaszyk A., Tomasiak M. Asthma is associated with reduced fibrinolytic activity, abnormal clot architecture, and decreased clot retraction rate. Allergy 2017: 72, s. 314-319
  • Łukaszyk E., Łukaszyk M., Koc-Żórawska E., Bodzenta-Łukaszyk A., Małyszko J. Fibroblast growth factor 23, iron and inflammation - are they related in early stages of chronic kidney disease? Archives of Medical Science, 2017 : 13, 4, s. 845-850
  • Grubczak K., Tomasiak-Łozowska M. M., Klimek M., Eljaszewicz A., Bodzenta-Łukaszyk A., Moniuszko M. Early effects of ultra-rush wasp-venom immunotherapy on the expression of CD25 on CD4+ T cells. Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology, 2017 : 4, 2, s. 77-80
  • Bodzenta-Łukaszyk A., Łukaszyk M. Comment on "Calcium preparations do not inhibit allergic reactions: a randomized controlled trial". Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2017 : 127, 9, s. 577-578

   

  ROK 2018
   

  • Maria Magdalena Tomasiak-Łozowska, Maciej Klimek [S.D], Agnieszka Lis , Marcin Moniuszko, Anna Bodzenta- Łukaszyk , Markers of anaphylaxis - a systematic review, Advances in Medical Sciences, 2018 : 63, s. 265-277
  • Ewelina Łukaszyk [S.D.], Mateusz Łukaszyk [S.D.], Ewa Koc-Żórawska, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Jolanta Małyszko, Zonulin, infammation and iron status in patients with early stages of chronic kidney disease, International Urology and Nephrology, 2018 : 50, 1, s. 121-125