• Ostatnia zmiana 17.10.2016 przez Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych

  Nauka

   

  Działalność naukowa  

   


  • Patogeneza astmy i powysiłkowego skurczu oskrzeli u chorych na astmę
  • Patomechanizm astmy ciężkiej
  • Immunoterapia alergenowa – patomechanizm i przyczyny nieskuteczności  

   

  XI Międzynarodowy Kongres PTA, Ossa 12-15.09.2012 - Sesja Plakatowa - dr n. med. Maria MagdalenaTomasiak-Łozowska

   

        

   

   

   

  W Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznych były realizowane 2 projekty naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

   

  • dr hab. n. med. Krzysztof Kowal i wsp. 

       "Rola CD163 w modulacji indukowanej alergenem aktywacji i proliferacji limfocytów T u chorych na astmę alergiczną"

       Projekt realizowany w latach 2010 - 2012

   

  • dr hab. n. med. Marcin Moniuszko i wsp.

       "Rola immunomodulacji IL-10R i FoxP3 w regulacji wrażliwości limfocytów T na efekty steroidoterapii u pacjentów z astmą"

       Projekt realizowany w latach 2010 - 2013

   

  Główne osiągnięcia w ciągu ostatnich 5 lat  


  • Istotne zmniejszenie zgonów z powodu astmy, złagodzenie ciężkości jej przebiegu
  • Immunoterapia chorych z alergią na jad błonkówek (VIT) techniką "ultra rush" oraz ocena efektywności VIT testem prowokacyjnym.
  • Udoskonalono różnicowanie anafilaksji IgE zależnej i IgE niezależnej
  • Potwierdzono, że kilkuletnia immunoterapia swoista szczepionką alergenową roztoczy kurzu domowego istotnie obniża nadreaktywność oskrzeli
  • Poszerzono nieinwazyjną diagnostykę stanów zapalnych dolnych dróg oddechowych (stężenie NO w powietrzu wydychanym, ocena plwociny indukowanej, kondensat powietrza wydychanego, dyfuzja CO)