• Ostatnia zmiana 05.11.2013 przez Samodzielna Pracownia Diagnostyki Układu Oddechowego i Bronchoskopii

  Dydaktyka


  Działalność dydaktyczna  


  • Nauczanie studentów Wydziału Lekarskiego z oddziałem stomatologii w zakresie chorób wewnętrznych
  • Nauczanie studentów Wydziału Lekarskiego kierunek Techniki Dentystyczne w zakresie podstaw alergologii
  • Nauczanie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu badania fizykalnego (kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo) i pulmonologii ( kierunek fizjoterapia ) oraz alergologii (na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią).
  • Nauczanie studentów Wydziału Farmaceutycznego podstaw alergologii ( kierunek kosmetologia )
  • Szkolenie podyplomowe lekarzy i pielęgniarek w zakresie spirometrii