• Ostatnia zmiana 05.11.2013 przez Samodzielna Pracownia Diagnostyki Układu Oddechowego i Bronchoskopii

  Publikacje

  • Alberto Papi, Massimo Coradi, Catherine Pigeon-Francisco, Roberta Baronio, Zenon Siergiejko, Stefano Petruzelli, Leonardo M. Fabri, Klaus F. Rabe. Beclometasone-formoterol as maintenance and reliever treatment in patients with asthma: a double-blind, randomised controlled trial. The Lancet Respiratory Medicine 2013;1(1):23-31
  • Ewa Swiebocka, Zenon Siergiejko. Test prowokacyjny zywym owadem - doswiadczenia wlasne. Alergia 2012,1:31-34
  • Ewa Maria Swiebocka, Grzegorz Siergiejko, Zenon Siergiejko. Mannitol challenge does not confirm bronchial hyperreactivity in some histamine-responsive asthmatic children. Journal of Asthma 2012;49(8):817-821
  • Ewa Maria Świebocka, Piotr Siergiejko, Piotr Rapiejko, Zenon Siergiejko. Allergenic immunotherapy and seasonal changes in nitric oxide concentration in exhaled air inseasonal rhinitis patients. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery 2012;25(3):154-158
  • Claus Vogelmeier, Bettina Hederer, Tomas Glaab, Hendrik Schmidt, Maureen P.M.H. Rutten-van Molken, Kai M. Beeh, Klaus F. Rabe, Leonardo M. Fabri, POET-COPD Investigators, Elżbieta Chyczewska, Robert Marek Mróz, Zenon Siergiejko. Tiotropium versus salmeterol for the prevention of exacerbations of COPD. New England Journal of Medicine 2011;364(12):1093-1103
  • Jean Bousquet, Zenon Siergiejko, Ewa Świebocka, M. Humbert, K. F. Rabe, N. Smith, J. Leo, C. Peckitt, R. Maykut, G. Peachey. Persistency of response to omalizumab therapy in severe allergic (IgE-mediated) asthma. Allergy 2011; 66 (5):671-678
  • Zenon Siergiejko, Ewa Świebocka, Nicola Smith, Clare Peckitt, Jo Leo, Guy Peachey, Robert Maykut. Oral corticosteroid sparing with omalizumab in severe allergic (IgE-mediated) asthma patients. Current Medical Research and Opinion 2011; 27(11): 2223-2228
  • Ewa Świebocka, Grzegorz Siergiejko, Zenon Siergiejko. Bronchial allergen challenge in allergic children: continuous increase of nitric oxide in exhaled air 72 hours after allergen inhalation independent of bronchial obstruction. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery 2011; 24(1):17-24
  • Ewa Świebocka, Piotr Siergiejko, Agnieszka Grygorczuk, Zenon Siergiejko. Antiasthmatic versus surgical treatment - how important is the precise analysis of spirometry? Journal of Asthma 2011; 48(4):341-344
  • Ryszard Rutkowski. Rehabilitacja medyczna w praktyce klinicznej. Skrypt do nauczania studentów fizjoterapii, pielęgniarstwa i medycyny. Red.: Ryszard Rutkowski. Białystok, Uniwersytet Medyczny, 2009.
  • Świebocka E., Siergiejko Z., Siergiejko G., Leoniuk A., Hofman J.: Połowa chorych na pyłkowicę, uczulonych na pyłek brzozy, reaguje skurczem oskrzeli w trakcie oskrzelowego testu prowokacyjnego z alergenem. Pol. Merkuriusz Lek., 2008;24(144):492-494
  • Piotrowska T., Siergiejko G., Siergiejko Z.: Porównanie czułości i swoistości dwóch oskrzelowych testów prowokacyjnych z metacholiną i 4,5% NaCl w ocenie nadreaktywności oskrzeli u chorych na astmę. Pol. Merkuriusz Lek., 2007;22(128):126-129
  • Leoniuk A., Świebocka E., Siergiejko G., Siergiejko Z.: Safety of bronchial provocation tests (BPT) with an alergen chosen aspects. Polish J Environ.Stud., 2007;16(6D):255-259Świebocka E., Siergiejko P., Motybel E., Rapiejko P., Lipiec A., Siergiejko Z., Sidorczuk M., Hofman J.: Nitric oxide concentration in exhaled air of pollinosis children measured inside and outsider of pollen season. Polish J Environ.Stud., 2007;16(1A):83-85
  • Świebocka E., Siergiejko Z.: Chosen dilemas during classic immunotherapy. Polish J Environ.Stud., 2007;16(6D):382-385
  • Świebocka E., Siergiejko P., Siergiejko G., Siergiejko Z.: Bronchial allergen challenge isolated late asthmatic reaction (LAR) can appear the day after challenge. Polish J Environ.Stud., 2007;16(6D): 375-378
  • Świebocka E., Siergiejko Z.: Adverse events during first Lear of immunotherapy with allergoids in pollinosis patients. Polish J Environ.Stud., 2007;16(1A): 86-88
  • Świebocka E., Siergiejko Z.: Spojówkowy test prowokacyjny z alergenem czy możliwa jest standaryzacja metody. Alergoprofil, 2007; 3(4):7-11
  • Siergiejko Z., Świebocka E., Siergiejko G., Leoniuk A., Tobolczyk J., Hofman J.: Changes In serum level of Chojen markers after bronchial alergen challenge (BAC). Polish J Environ.Stud., 2006;15(2B):734-736
  • Świebocka E., Siergiejko G., Leoniak A., Tobolczyk J., Siergiejko Z., Hofman J.: Bronchial typer-reactivity in allergic patients is accompanied by elevated serum level of eosinophil derivated neurotoxin (EDN). Polish J Environ.Stud., 2006;15(2A): 855-858
  • Świebocka E., Siergiejko Z., Siergiejko P., Sidorczuk M., Leoniuk A., Hofman J.: Bronchial allergen challenge (BAC) In pollinosis patients how often late asthmatic reaction lasts at least 24 hours? Polish J Environ.Stud., 2006;15(2B): 852-854