• Ostatnia zmiana 15.03.2012 przez admin

  Lecznictwo


  Działalność kliniczna


  • Diagnostyka czynnościowa układu oddechowego i chorób alergicznych spirometria
   • próba rozkurczowa
   • ocena stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym
   • ocena nieswoistej reaktywności oskrzeli (oskrzelowe testy prowokacyjne z metacholiną, histaminą, mannitolem, 4,5% NaCl, test wysiłkowy)
   • ocena swoistej reaktywności oskrzeli w stosunku do alergenów wziewnych
   • donosowe testy prowokacyjne z alergenem
   • spojówkowe testy prowokacyjne z alergenem
  • Świadczenie usług bronchofiberoskopowych, w tym również BAL