• Ostatnia zmiana 15.03.2012 przez admin

  Nauka


  Działaność naukowa  


  • Testy prowokacyjne: spojówkowe, dooskrzelowe i donosowe swoiste, nieswoiste
  • Określanie stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym (Nitric oxide Analyser)
  • Bronchofiberoskopia w celach diagnostycznych i terapeutycznych. (łącznie z techniką BALF  

  Główne osiągnięcia w ciągu ostatnich 5 lat  


  • Istotna poprawa techniki badania spirometrycznego w pracowni własnej i na terenie województwa dzięki ustawicznemu szkoleniu osób przeprowadzających takie badania.
  • Ustawiczne kształcenie lekarzy w zakresie interpretacji badań czynnościowych układu oddechowego
  • Wykonywanie bronchofiberoskopii w celach diagnostycznych i terapeutycznych łącznie z techniką BAL
  • Poszerzono nieinwazyjną diagnostykę stanów zapalnych dolnych dróg oddechowych (stężenie NO w powietrzu wydychanym)