Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kadra.
 • Ostatnia zmiana 21.12.2023 przez Administrator UMB

  Kadra

   

  Kierownik Kliniki
  prof. dr hab. n. med. Anna Moniuszko-Malinowska

  prof. dr hab. n. med. Anna Moniuszko-Malinowska

  Zespół lekarski

   

  Prof Zajkowska

  prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska

  zastępca Kierownika

         

  Prof.Pancewicz   

  prof. dr hab.  n. med.  Sławomir Pancewicz

  profesor

   

   

  dr hab Kondrusik

   

  dr hab. n. med. Maciej Kondrusik

  adiunkt 

   

   

  dr hab Grygorczuk

  prof. dr hab. n. med. Anna Grzeszczuk

  profesor

   

   

  dr hab Grygorczuk

      dr hab. n.med. Sambor Grygorczuk

  adiunkt

    

  dr Ostrowska

     dr n. med. Jolanta Ostrowska

  starszy asystent 

   

  dr Czupryna

  dr hab. n. med. Piotr Czupryna

  adiunkt

   

  dr hab Grygorczuk

  lek. med. Teresa Cierebiej

  asystent

  lek. med. Agnieszka Siemieniako-Werszko

  asystent

  dr n. med. Karol Borawski

  asystent

   

  lek. med. Justyna Adamczuk

  młodszy asystent

   

    

   

  Współpracownicy

   

   

   

   

   

    

  dr n. med. Ewelina Kruszewska 

  Specjalista naukowo-techniczny

   

      dr Dunaj

  dr hab n. med.Justyna Dunaj-Małyszko

  adiunkt

   

  Zespół pielęgniarski 

  mgr Marchela Elżbieta – Pielęgniarka Oddziałowa, specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego 

  mgr Maksimiuk Barbara – Z- ca Pielęgniarki Oddziałowej, specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego 

  mgr Drągowska Ewa - specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego  

  mgr Kaczan Anna – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego 

  mgr Kotuk Barbara - specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego 

  mgr Krakowiecka – Kowalczuk Ewelina – specjalista opieki paliatywnej i pielęgniarstwa internistycznego 

  mgr Maksymiuk Irena - specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego 

  mgr Ogonowska Jolanta - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego 

  mgr Tomaszczyk Magdalena – specjalista pielęgniarstwa internistycznego 

  mgr Wasiluk Sylwia - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego 

  mgr Wappa Dorota - specjalista pielęgniarstwa internistycznego 

  mgr Andrejczuk Anna  

  mgr Roszkowska Dorota  

  mgr Wojciechowska Joanna 

  Alicja Narbutowicz - specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego 

  Troc Danuta - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego 

  plg. Markiewicz Anna