Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szkoleniowa mapa Polski – Polacy i samokształcenie nie zawsze w parze.
 • Szkoleniowa mapa Polski – Polacy i samokształcenie nie zawsze w parze.
 • Ostatnia zmiana 29.01.2014 przez Administrator UMB

  Szkoleniowa mapa Polski – Polacy i samokształcenie nie zawsze w parze

   

  Ponad 1/3 Polaków podnosi swoje kompetencje zawodowe - pokazują ostatnie badania PARP Bilans Kapitału Ludzkiego. Niepokojący jest nadal fakt, że 64% z nas nie dokształca się. Jednym z powodów jest brak takiego wymogu ze strony pracodawców. Polskie przedsiębiorstwa posiadają ograniczoną wiedzę na temat swojego kapitału ludzkiego. Jak podaje PARP, tylko 29% firm dokonuje jakichkolwiek prób pomiaru kapitału ludzkiego, analizując koszty, bez odniesienia do efektów. Przeważająca większość nie postrzega zatem kapitału ludzkiego jako inwestycji, ale jedynie jako koszt, który należy kontrolować i ograniczać.

   

  Polak się szkoli

  W 2012 roku 36% Polaków w wieku 18-64 lata zadeklarowało, że podnosiło swoje kompetencje w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Największa grupa - blisko 30% dorosłych Polaków – uczestniczyła w kursach  i szkoleniach, a także dokształcała się poprzez samokształcenie. 20% wybrała różnego rodzaju kursy, warsztaty, seminaria, konferencje, studia podyplomowe i staże.

  Najchętniej uczestniczymy w szkoleniach obowiązkowych (BHP, przeciwpożarowe itp. ). Jeśli decydujemy się na szkolenia lub kursy nieobowiązkowe, zwykle są to zagadnienia z zakresu medycyny, pracy socjalnej, psychologii i pierwszej pomocy (nieco bardziej popularne wśród pracujących), a także budownictwa i przemysłu (bardziej popularne wśród bezrobotnych) oraz informatyki i obsługi komputerów.

  Co drugiemu Polakowi udział w kursach czy szkoleniach finansują pracodawcy, a  blisko połowa zajęć szkoleniowych odbywa się w miejscu pracy. Tylko 13% dorosłych Polaków inwestuje w podnoszenie kompetencji własne środki, w przypadku 7% osób jest to kwota 1000 zł rocznie. Obecna sytuacja na rynku pracy pokazuje, że świadomość wagi samokształcenia – czyli inwestowania we własny rozwój zawodowy – jest nadal niska. A to istotny czynnik, który może być rozpatrywany w trakcie rekrutacji, szczególnie na stanowiska specjalistyczne lub kierownicze. Pracodawcy szukają pracowników, którzy wniosą do organizacji doświadczenie i wiedzę oraz są otwarte i chętnie się uczą – podkreśla Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl.

  Swoje kompetencje chętniej podnoszą osoby dobrze wykształcone, młode lub w średnim wieku, mieszkańcy dużych miast, osoby pracujące na stanowiskach specjalistycznych, kierowniczych czy technicznych. Ich motywacją jest najczęściej chęć podniesienia kwalifikacji w obecnej pracy (65%) i wymóg ze strony pracodawcy (40%). Bez względu na sytuację zawodową i wykształcenie, kobiety częściej od mężczyzn deklarują udział w różnego rodzaju formach nieobowiązkowego dokształcenia. Zainteresowanie dodatkowymi formami kształcenia spada wraz z wiekiem.  Tylko 9% osób po 50 roku życia dokształca się. A Ci, którym kursy czy szkolenia mogłyby znacząco pomóc, tj. osoby z niższym wykształceniem, nie są nimi praktycznie w ogóle zainteresowani.

  Niepokojący jest fakt, że nadal ponad 64% dorosłych Polaków nie dokształca się w żaden sposób, a 37% dorosłych Polaków nigdy nie uczestniczyło w szkoleniach. Co więcej, aż 79% osób pracujących nie planuje szkolić się w następnym roku. 23% dorosłych Polaków którzy to planują – głównie zamierza uczyć się języków obcych.  Pracownicy powinni postawić przede wszystkim na języki niszowe, jeśli chcą znacząco zwiększyć swoje szanse na rynku pracy – dodaje Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl.

   

  Nauka - szansa dla bezrobotnych

  Wyniki III edycji badań BKL zrealizowanych w 2012 roku, potwierdzają, że pomimo trudnej sytuacji osób, które w ostatnich latach kończyły uczelnie wyższe, ich strategia związana ze zdobywaniem wyższego wykształcenia jest nadal słuszna. Najniższy poziom bezrobocia odnotowywany jest właśnie w grupie z wykształceniem wyższym (7%), podczas gdy w grupie osób z wykształceniem gimnazjalnym i zawodowym wyniósł odpowiednio 36% i 19%. Po raz kolejny wyniki BKL potwierdziły też, że wśród absolwentów z ostatnich pięciu lat z wyższym wykształceniem  wskaźnik aktywności zawodowej jest najwyższy. Osoby z wyższym wykształceniem najwyżej oceniają swoje warunki pracy, pewność zatrudnienia, możliwość rozwoju i są najbardziej zadowolone z rodzaju wykonywanej pracy. Wyzwaniem dla polskiego rynku pracy będzie także mobilizowanie  osób bezrobotnych czy z niskimi kwalifikacjami do ich podnoszenia, nie tylko w formie studiów wyższych – dodaje Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl.

   

  Kapitał ludzki nie do przecenienia

  Sytuacja na rynku pracy wymaga mobilizacji obu stron. Pracownicy powinni zacząć traktować samokształcenie jako inwestycję w siebie i swój rozwój, a pracodawcy zrozumieć, że kapitał ludzki – pracownicy – to największy potencjał ich firmy– mówi Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl.

   

  Źródło: