Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Doradca zawodowy.
 • Ostatnia zmiana 21.02.2024 przez Administrator UMB

  Doradca zawodowy

  Realizacja wsparcia w ramach trwałości projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”

   

  30 grudnia 2022 roku Biuro Karier rozpoczęło realizację wsparcia w ramach trwałośc projektu pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,  Zadanie 6 „Wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier”

   

  Celem głównym Zadania 6 jest świadczenie zróżnicowanych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb studentów form wsparcia, w ramach przygotowania ich do wejścia na rynek pracy, poprzez udostępnienie usług o charakterze doradczym.

   

  Oferta skierowana jest do wszystkich studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kształcących się na studiach Io, IIo oraz jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych (prowadzonych w trybie dziennym).

   

  Realizowane będą następujące formy wsparcia:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe - spotkania z doradcą zawodowym mające na celu m.in. zbadanie poziomu kompetencji społecznych, identyfikację potencjału zawodowego i ocenę preferencji zawodowych oraz wspólny wybór dalszej ścieżki rozwoju zawodowego i stworzenie Indywidualnego Planu Działania
  • indywidualne poradnictwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej - forma skierowana do studentów zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej obejmująca m.in. opracowanie Indywidualnego Planu Działania pod kątem założenia własnej firmy
  • grupowe poradnictwo zawodowe – poświęcone przygotowaniu studentów do tworzenia CV oraz rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami,
  • warsztaty z zakresu pracy zespołowej z elementami komunikacji oraz z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej z elementami Desighn Thinking.

  Studenci zainteresowani uczestnictwem, proszeni są o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (pobierz formularz zgłoszeniowy) i wysłanie na adres e-mail: edyta.brzozowska@umb.edu.pl

   

  Więcej informacji:

  dr Edyta Elżbieta Brzozowska

  doradca zawodowy

  e-mail: edyta.brzozowska@umb.edu.pl