• Ostatnia zmiana 16.12.2021 przez Zakład Stomatologii Zachowawczej

  Aktualności

                                                 

                                                                                                           UWAGA

  W dniu 22 grudnia 2021 roku ćwiczenia z zakresu stomatologii zachowawczej odbywają się planowo. Ferie świąteczne zaczynają się, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 35/2021, w dniu 23 grudnia 2021!!!!!!

   

      

   

                                                 Uwaga studenci !

  Wszystkie wykłady i seminaria będą prowadzone w formie online

   

   

  Plan zajęć klinicznych 2021-2022 – semestr zimowy

   

  Poniedziałek

   

  Wtorek

  Środa

  Czwartek

  Piątek

  Waszyngtona 15A

  8.00-11.00 IV rok

  Gr2

  8.00-11.00 II rok

  Gr 9

   

  12.00-15.45 III rok

  Gr 5

  13.00-16.45 III rok

  Gr 3 ns

   

  8.00-11.45 IV rok

  Gr3

  Gr 5

  14.30-18.15 III rok

  Gr 6

  Gr 8

  8.00-11.45 IV rok

  Gr4

  Gr 8

   

  12.00-15.45 IV rok

  Gr 13

  12.00-15.45 V rok

  Gr9

   

  16.00-19.00 II rok

  Gr 11

  Gr12

   

  8.00-11.45 IV rok

  Gr 6

  Gr 11

  12.00-15.45 V rok

  Gr3

  Gr4

  16.00-19.00 II rok

  Gr1ns

  Gr2ns

  8.00-11.45 V rok

  Gr 5

  Gr 7

  12.00-15.45 V rok

  Gr 2

  Gr 6

  16.00- 19.00 II rok

  W1 ( warunek)

  M. Skłodowskiej-Curie 24A

  8.00-11.00 IV rok

  Gr1

  8.00-11.00 II rok

  Gr 8

   

  11.00-14.00 II rok

  Gr 1

  Gr 2

  15.00-18.45 III rok

  Gr 1

  Gr 11

   

  8.00-11.45 IV rok

  Gr 7

   

  12.00-15.45 V rok

  Gr 1

  Gr 12

  16.00-19.00 II rok

  Gr 3

  Gr5

  8.00-11.45 IV rok

  Gr 9

  Gr 10

  12.00-15.00 II rok

  Gr4

  Gr6

  16.00-19.00 II rok

  Gr7

  Gr10

  8.00-11.45 V rok

  Gr 10

  Gr 11

  14.15-18.00 IV rok

  Gr 12

  12.00-15.45 V rok

  Gr 8

  16.00-19.00 II rok

  Gr3ns

   

   

   

   

  12.00-15.45 V rok

  Gr 13

  13.40- 16.40 II rok

  W2 (warunek)

   

  16.40 -19.40 II rok

  W3 (warunek)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Studenci III, IV i V roku

  Na pierwszych zajęciach odbędzie się testowe sprawdzenie wiadomosci z zakresu choroby próchnicowej.

  Studenci V roku proszeni są o przyniesienie usuniętych zębów wielokanałowych, z zachowaną koroną i sklepieniem komory. Obowiązuje teoretyczna znajomość procedur związanych z uzyskaniem endodontycznego dostępu pierwotnego i wtórnego.

   

  Studenci V roku

  Prosimy o zgłaszanie się do skretariatu Zakładu Stomatologii Zachowawczej (od dnia 01.10.2021 do dnia 08.10.2021) w celu odbioru zaświadczeń o średniej ocen ze stomatologii zachowawczej uzyskanych w latach poprzednich. Zaświadczenie to będzie Państwu potrzebne w kwalifikacji na szkolenie z endodoncji w ramach projektu ZPUII.  Szkolenie składa się z dwóch etapów:

  1- szkolenie na fantomach w siedzibie firmy Dentsply w Warszawie (w dwóch grupach 15 osobowych w terminie 27 (1 grupa) i 28 (2 grupa)11.2021),

  2- szkolenie praktyczne w  Zakładzie Stomatologii Zachowawczej UMB  (w 6 grupach 5 osobowych w terminie 14-18.02.2022 w godzinach 8.00-11.45 (grupy 1,2,3) i 12.00-15.45 (grupy 4,5,6).

  Szczegóły dotyczące kwalifikacji, jak również sama kwalifikacja na szkolenie podane/przeprowadzona zostanie przez Dział Projektów Pomocowych UMB.

   

  Zakład Stomatologii Zachowawczej prowadzi badania oceniające wpływ palenia papierosów na parametry immuno-chemiczne śliny, a przez to na zdrowie jamy ustnej. Poszukujemy chętnych osób palących: papierosy tradycyjne, elektroniczne, systemy do podgrzewania tytoniu (IQOS,Glo) do pobrania materiału do badań (ślina oraz krew). Studentów wszystkich roczników serdecznie zapraszamy do współpracy. Osoby zainteresowane udziałem w badaniu proszone są o kontakt mailowy pod adresem sara.zieba@umb.edu.pl.

   

   

   

   

                             

  SYLABUS rok akademicki 2021/2022

   

  Nazwa przedmiotu/modułu

  Stomatologia zachowawcza z endodoncją

  Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

  Zakład Stomatologii Zachowawczej

  e-mail jednostki

  stomzach@umb.edu.pl

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  Kierunek lekarsko-dentystyczny

  Poziom kształcenia

  jednolite magisterskie

  Forma studiów

  stacjonarne █ niestacjonarne █

  Język przedmiotu

  polski █ angielski £

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy █ fakultatywny £

  Rok studiów/semestr

   

  I £ II █ III █ IV █V

   

   

  1 £ 2 £ 3 █ 4 █ 5 █ 6 █ 7 █ 8 █ 9 █ 10 █

   

   

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

  Stomatologia zachowawcza przedkliniczna, endodoncja przedkliniczna- realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzednich lat studiów.

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  II r. 12 wykładów, 100 ćwiczeń, 8 seminariów

  III r. 20 wykładów, 75 ćwiczeń, 15 seminariów

  IV r. 20 wykładów, 120 ćwiczeń, 10 seminariów

  V r. 145 ćwiczeń

  Założenia i cele przedmiotu

  Promocja zdrowia i profilaktyka chorób jamy ustnej jamy ustnej. Diagnostyka patologii tkanek twardych zębów, miazgi i tkanek okołowierzchołkowych. Nauczanie praktyczne: leczenie próchnicy zębów i leczenie endodontyczne. Zwalczanie lęku i bólu.

  Metody dydaktyczne

   

  - wykłady,

  - konsultacje,

   

  Asystent/Adiunkt

  Dzień, godz. , miejsce

  Prof. dr hab. Anna Zalewska

  Piątek 11.00 -12.00 Blok M

  Dr n.med. Urszula Kołodziej

  Wtorek 14.00-15.00 CDS

  Dr n.med. Anna Klimiuk

  Wtorek 11.00-12.00 blok M

  Dr n. med. Magdalena Choromańska

  Czwartek 8:00-9:00 CDS

  Dr n.med. Paula Kostecka – Sochoń

  Środa 8.30-9.30 CDS

  Dr n.med. Agnieszka Kossakowska

  Środa 10.00-11.00 blok M

  Dr n.med. Maria Balunowska

  Czwartek 15.00-16.00 CDS

  Dr n.med. Marta Barzał-Nowosielska

  Poniedziałek 13.00-14.00 blok M

  Dr n. med. Katarzyna Fejfer

  Poniedziałek 15.15-16.15 CDS

  Lek. stom. Anna Kotowska-Rodziewicz

  Poniedziałek 9.00-10.00 blok M

  Lek. stom. Joanna Zdanowicz-Wiloch

  Środa 11.00-12.00 blok M

  Lek. stom. Katarzyna Morawska

  Czwartki 12.00-13.00 blok M

  Lek. stom Izabela Zieniewska-Siemieniuk

  Środa 12.00-13.00 CDS

  Lek.stom. Anna Skutnik-Radziszewska

  Poniedziałek 12.00-13.00 CDS

  Lek. stom. Sara Zięba

  Poniedziałek 9.30-10.30 blok M

  Lek. stom. Michał Dziekoński

  Wtorek 17.00-18.00 CDS

  - dyskusja,

  - prezentacja ustna,

  - zajęcia praktyczne,

  - seminaria,

  - analiza literatury.

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudnieni w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej. Doktoranci realizujący obowiązek dydaktyczny w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej.

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  II r. dr Sara Zięba

  III r. dr n. med. Katarzyna Fejfer

  IV r. dr n.med. Paula Kostecka – Sochoń

  V r. dr Katarzyna Morawska

  Koordynator dydaktyki: dr n. med. Urszula Kołodziej

   

   

   

  Symbol

  i numer efektu kształcenia

  zgodnie ze standardami kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty kształcenia

  Opis kierunkowych efektów kształcenia

  Forma zajęć

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

  wiedza

  F.W1.

  Zna normy zgryzowe na różnych etapach rozwoju osobniczego i odchylenia od norm.

  ćwiczenia

  Metody podsumowujące|:

   

  II rok –kolokwium końcowe w formie testu, zaliczenie opisów 5 zdjęć RTG związanych z diagnostyką próchnicy

   

   

  III rok- –roczne zaliczenie testowe (40 pytań- wybór z 5odpowiedzi )

   

  IV rok roczne zaliczenie testowe (40 pytań- wybór z 5odpowiedzi )

   

  V rok- egzamin testowy – (60 pytań –wybór z 5 odpowiedzi)

  -egzamin praktyczny na zakończenie przedmiotu

   

  Metody formujące:

  1. Obserwacja pracy studenta.

  2. Ocena przygotowania studenta do zajęć.

  3. Zaliczenie poszczególnych czynności.

  4. Dyskusja w czasie zajęć.

  5. Zaliczenia cząstkowe w formie ustnej lub pisemnej.

  F.W2.

  Zna i rozumie mechanizmy prowadzące do patologii narządowych i ustrojowych (w tym chorób infekcyjnych, inwazyjnych, autoimmunologicznych, z niedoboru odporności, metabolicznych i genetycznych).

  wykłady

  seminaria

  F.W3.

  Zna zasady postępowania profilaktyczno-leczniczego w chorobach narządu żucia w różnym okresie rozwoju.

  wykłady

  ćwiczenia

  seminaria

  F.W4.

  Zna florę wirusową, bakteryjną i grzybiczą jamy ustnej i jej znaczenie.

  wykłady

  ćwiczenia

  seminaria

  F.W6.

  Zna zasady przeprowadzania znieczulenia miejscowego tkanek narządu żucia.

  ćwiczenia

  F.W7.

  Zna zasady postępowania w przypadku chorób miazgi i zmineralizowanych tkanek zębów oraz urazów zębów i kości twarzy.

  wykłady

  ćwiczenia

  seminaria

  F.W8.

  Zna zasady postępowania w przypadku chorób okołowierzchołkowych.

  wykłady

  ćwiczenia

  seminaria

  F.W9

  Zna morfologię jam zębowych i zasady leczenia endodontycznego oraz instrumentarium.

  wykłady

  ćwiczenia

  seminaria

  F.W13

  Zna wskazania i przeciwskazania do wykonania zabiegów w zakresie stomatologii estetycznej.

  wykłady

  ćwiczenia

  seminaria

  F.W14

  Zna przyczyny i zasady postępowania w przypadku powikłań chorób układu stomatognatycznego.

  wykłady

  ćwiczenia

  F.W19

  Zna zasady znieczulania w zabiegach stomatologicznych i podstawowe środki farmakologiczne.

  ćwiczenia

  F.W22

  Zna i rozumie patomechanizm oddziaływania chorób jamy ustnej na ogólny stan zdrowia.

  wykłady

  ćwiczenia, seminaria

  umiejętności

  F.U1

  Potrafi przeprowadzić wywiad lekarski z pacjentem lub jego rodziną.

  wykłady

  ćwiczenia

  Metody podsumowujące|:

  1.Ocena realizacji

  zleconych zadań.

  2. Wykonanie normy procedur leczniczych.

  3. Egzamin praktyczny polegający na badaniu i leczeniu pacjenta.

   

  Metody formujące:

  1.Obserwacja pracy studenta.

  2. Ocena przygotowania studenta do zajęć.

  3. Zaliczenie poszczególnych czynności.

  4. Dyskusja w czasie zajęć.

  F.U2

  Potrafi przeprowadzić badanie fizykalne pacjenta, w tym badanie stawu skroniowo-żuchwowego. Potrafi ocenić zaburzenia okluzyjne i zaproponować terapię zaburzeń okluzyjnych.

  wykłady

  ćwiczenia

  F.U3

  Potrafi wyjaśnić pacjentowi istotę jego dolegliwości, ustalić sposób leczenia potwierdzony zgodą pacjenta oraz rokowanie.

  wykłady

  ćwiczenia

  F.U4

  Potrafi przekazywać złe informacje o stanie zdrowia pacjenta lub jego bliskich.

  ćwiczenia

  F.U6

  Potrafi interpretować wyniki badań dodatkowych.

  wykłady

  ćwiczenia

  seminaria

  F.U7

  Potrafi ustalić wskazania do wykonania określonego zabiegu stomatologicznego.

  wykłady

  ćwiczenia

  seminaria

  F.U8

  Potrafi zapobiegać występowaniu chorobom jamy ustnej.

  wykłady

  ćwiczenia

  seminaria

  F.U9

  Potrafi postępować w przypadku chorób tkanek narządu żucia, urazów zębów i kości szczęk.

  wykłady

  ćwiczenia

  seminaria

  F.U10

  Potrafi przeprowadzić leczenie ostrych i przewlekłych, zębopochodnych i niezębopochodnych procesów zapalnych tkanek miękkich jamy ustnej, przyzębia oraz kości szczęk.

  wykłady

  ćwiczenia

  seminaria

  F.U11

  Potrafi postępować w przypadku wystąpienia powikłań ogólnych i miejscowych podczas i po zabiegach stomatologicznych.

  wykłady

  ćwiczenia

  seminaria

  F.U13

  Potrafi prowadzić bieżącą dokumentację pacjenta, wypisywać skierowania na badania lub leczenie specjalistyczne stomatologiczne i ogólnomedyczne.

  ćwiczenia

  F.U14

  Potrafi formułować problemy badawcze związane z dziedziną jego pracy.

  ćwiczenia

  F.U15

  Potrafi przedstawić wybrane problemy medyczne w formie ustnej lub pisemnej, w sposób adekwatny do poziomu odbiorców.

  ćwiczenia

  F.U18

  Potrafi ustalić leczenie w chorobach tkanek układu stomatognatycznego.

  ćwiczenia

  F.U19

  Potrafi zastosować odpowiednie leki w czasie i po zabiegu stomatologicznym w celu zniesienia bólu i lęku.

  ćwiczenia

  kompetencje społeczne

  K1

  Rozpoznaje własne ograniczenia diagnostyczne i lecznicze, potrzeby edukacyjne, planuje aktywność edukacyjną.

  ćwiczenia

  Metody podsumowujące|:

  Ocena ciągła przez nauczyciela.

   

  Metody formujące:

  Obserwacja przez nauczyciela prowadzącego zajęcia sposobu współpracy i komunikacji student-student oraz student –pacjent

  K2

  Umie pracować w zespole profesjonalistów, w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym.

  ćwiczenia

  K3

  Wdraża zasady koleżeństwa zawodowego i współpracy z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia

  ćwiczenia

  K4

  Przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjenta

  ćwiczenia

       

   

   

  Punkty ECTS

  7+7+6,5+11

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

  52

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

  440

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

  33

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

   

  1. Udział w konsultacjach

   

   

  godziny razem: 525

  Samodzielna praca studenta:

  1 punkt ECTS oznacza 25-30 godzin pracy studenta w różnych formach, takich jak np.:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

  120

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów

  120

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

  180

   

  godziny razem: 420

   

   

   

   

   

  Treści programowe przedmiotu:

  Efekty kształcenia

  (symbol i numer)

  tematyka

  F.W1

  Badanie przedmiotowe pacjenta.

  F.W2

   

  Objawy w jamie ustnej i postępowanie profilaktyczno-lecznicze u pacjentów z chorobami ogólnoustrojowymi. Rola śliny w patofizjologii chorób jamy ustnej.

  F.W3

  Postępowanie profilaktyczno-lecznicze w chorobie próchnicowej zębów i ubytkach niepróchnicowego pochodzenia, chorobach miazgi i tkanek okołowierzchołkowych. Określenie ryzyka próchnicy, ocena epidemiologiczna – wskaźniki. Higiena jamy ustnej – środki i metody utrzymania prawidłowej higieny. Kontrola higieny jamy ustnej. Niekonwencjonalne metody leczenia próchnicy. Leczenie endodontyczne.

  F.W4

  Etiopatogeneza próchnicy, chorób miazgi i zapaleń tkanek okołowierzchołkowych.

  F.W6, F.W19, F.U19

  Metody farmakologicznego znoszenia bólu i lęku – środki i techniki znieczulenia miejscowego. Powikłania po znieczuleniu miejscowym.

  F.W7

  Postępowanie terapeutyczne w chorobie próchnicowej. Zastosowanie metod tradycyjnych i małoinwazyjnych. Materiały do wypełnień ubytków tkanek twardych w zębach stałych.

  Choroby miazgi: symptomatologia i diagnostyka endodontyczna. Diagnozowanie i leczenie zaburzeń zwarciowych jako profilaktyka chorób miazgi, chorób przyzębia, chorób SSŻ. Leczenie biologiczne chorób miazgi. Leczenie endodontyczne- metody opracowania kanałów, leki stosowane w leczeniu endodontycznym. Nowoczesne materiały do wypełniania kanałów korzeniowych. Metody wypełniania kanałów korzeniowych. Klasyfikacja, diagnostyka i terapia urazowych uszkodzeń zębów dorosłych.

  F. W8

  Diagnostyka zapaleń tkanek okołowierzchołkowych, klasyfikacja. Symptomatologia endodontyczna – różnicowanie bólów endodontycznych z bólami innego pochodzenia np. bólami spowodowanymi zaburzeniami zwarcia i okluzji. Punkty spustowe, bóle rzutowane a bóle pochodzenia miazgowego. Antyseptyczne leczenie kanałowe: środki stosowane do odkażania kanału na wizycie, metody postępowania w stanach ostrych i przewlekłych. Powtórne leczenie endodontyczne. Zespół endo-perio – klasyfikacja, metody postępowania.

  F.W9

  Endodontium i tkanki okołowierzchołkowe: morfologia i funkcje. Leczenie endodontyczne -dostęp do jamy zęba z uwzględnieniem anatomii jam zębowych, długość robocza zęba, zasady opracowania i wypełniania kanałów korzeniowych. Instrumentarium endodontyczne. Koferdam w endodoncji . Mikroskop zabiegowy w stomatologii zachowawczej i endodoncji.

  F.W13

  Stomatologia estetyczna. Materiały i techniki do estetycznej odbudowy zębów przednich. Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym. Przyczyny przebarwień zębów. Wybielanie zębów –wskazania, przeciwwskazania, środki wybielające, metody wybielania

  F.W14, F.U 11

  Powikłania i postępowanie lecznicze w przypadku komplikacji w leczeniu choroby próchnicowej i terapii endodontycznej. Próchnica wtórna. Resorpcje patologiczne zębów.

  F.W22

  Zagadnienie choroby odogniskowej. Ogniska zakażenia w narządzie żucia- rodzaje, diagnostyka. Rola lekarza stomatologa w leczeniu choroby odogniskowej. Objawy chorób ogólnoustrojowych w jamie ustnej. Biomarkery ślinowe chorób ogólnoustrojowych.

  F.U1,FU2,F.U3,

  F.U4,F.U6,U.7, F.U13,F.U15,F.U18

  Badanie podmiotowe, przedmiotowe i badania dodatkowe, planowanie leczenia. Rentgenodiagnostyka: wskazania i przeciwwskazania do zdjęć RTG, skutki promieniowania jonizującego, elementy ochrony radiologicznej, rodzaje zdjęć stosowanych w stomatologii zachowawczej, rodzaje projekcji, opis rentgenogramu.

  Diagnostyka i postępowanie lecznicze w chorobach tkanek zmineralizowanych, miazgi i tkanek okołowierzchołkowych. Dokumentacja medyczna.

  F.U 8

  Rola płytki nazębnej w etiologii chorób jamy ustnej. Etiopatogeneza chorób miazgi i zapleń tkanek okołowierzchołkowych zębów. Postępowanie profilaktyczne w chorobie próchnicowej zębów. Profilaktyka ognisk zębopochodnych

  F.U 9

  Postępowanie lecznicze w chorobie próchnicowej zębów, ubytkach niepróchnicowego pochodzenia, chorobach miazgi i tkanek okołowierzchołkowych.

  F.U10

  Usuwanie płytki nazębnej i kamienia nazębnego –środki, metody, techniki. Leczenie biologiczne chorób miazgi, leczenie endodontyczne, antyseptyczne leczenie kanałowe.

  F.U14

  Diagnostyka różnicowa schorzeń układu stomatognatycznego.

  Literatura podstawowa: (1-2 pozycje)

  1. „Stomatologia zachowawcza z endodoncją. Zarys kliniczny” pod redakcją Prof. Jańczuka Z., Prof. Kaczmarek U., Prof. Lipskiego M., wydanie 4, PZWL

   

  2. „Kariologia współczesna. Postępowanie kliniczne” pod redakcja Prof. Piątowskiej D., wydanie 1, Med Tour Press

  3. „Endodoncja wieku rozwojowego i dojrzałego” pod redakcją Prof. Barańskiej- Gachowskiej, Prof. Lipskiego M., wydanie 3, Czelej.

  Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje)

  1.„Współczesna endodoncja w praktyce: pod redakcją Prof. Arabskiej-Przedpełskiej, Prof. Pawlickiej H, wydanie 2, Dentonet

  2.skrypt „Endodoncja krok po kroku” pod redakcją Prof. Zalewskiej A., Dr Kołodziej U.

  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

  Zaliczenie po II roku student uzyskuje na podstawie obecność i potwierdzonej przez prowadzącego aktywności na ćwiczeniach klinicznych i seminariach., tj. wykonanie zabiegów praktycznych i zaliczenie materiału teoretycznego.

  Po cyklu ćwiczeń klinicznych odbywających się na III (cały rok w semestrze letnim), IV roku odbywa się zaliczenie końcowe w formie testu. Test obejmuje cały materiał teoretyczny, tzn. po 3 roku: materiał z II i III roku, po roku IV z II, III i IV roku studiów. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest obecność i potwierdzona przez prowadzącego aktywność na ćwiczeniach klinicznych i seminariach., tj. wykonanie normy zabiegów praktycznych i zaliczenie materiału teoretycznego. Nie przewiduje się przyjęć klinicznych pacjentów w okresie wolnym (ferie, wakacje).

  Egzamin dyplomowy- egzamin praktyczny i testowy. Po zaliczeniu wszystkich przewidzianych programem zajęć z przedmiotu na II, III, IV i V roku oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu praktycznego student przystępuje do egzaminu dyplomowego w formie testu.

  Nieobecność na ćwiczeniach – obowiązek usprawiedliwienia (zwolnienie lekarskie, zwolnienie wydane przez Dziekana WL z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim), odrobienia ćwiczeń i zaliczenia części teoretycznej w ciągu 2 tygodni u asystenta prowadzącego ćwiczenia (dopuszcza się 2 nieobecności usprawiedliwione w ciągu roku akademickiego).

   data 07.09.2021 Dr n.med. Urszula Kołodziej

  (data i podpis osoby sporządzającej sylabus)

  data 07.09.2021 Prof. dr hab. Anna Zalewska

  data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia oraz koordynatora przedmiotu)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  SYLABUS

  rok akademicki 2021/2022

   

  Nazwa przedmiotu/modułu

  ESTETYKA W STOMATOLOGII

  Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

  Zakład Stomatologii Zachowawczej

  Zakład Protetyki Stomatologicznej

   

  e-mail jednostki

  stomzach@umb.edu.pl, protetyk@umb.edu.pl

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  Lekarsko-dentystyczny

  Poziom kształcenia

  jednolite magisterskie.

  Forma studiów

  stacjonarne £ niestacjonarne £

  Język przedmiotu

  polski £ angielski £

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy £ fakultatywny £

  Rok studiów/semestr

   

  I £ II £ III £ IV £ V £ VI £

   

   

  1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6 £ 7£ 8£ 9£

  10 £ 11 £ 12 £

   

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

   

  Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu estetyki w stomatologii zachowawczej i protetyce

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  15 h - ćwiczenia

  Założenia i cele przedmiotu

  Zapoznanie się z aspektami estetyki wypełnień stałych, licówek, protez ruchomych i protez stałych

  Metody dydaktyczne

   

  - prezentacja

  - opis przypadku

  - samodzielne dochodzenie do wiedzy

  - analiza literatury

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  lek. stom. Katarzyna Morawska

  dr. n. med. Ewa Preferansof

  dr n med. Dorota Namiot

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  Prof. dr hab. Anna Zalewska

   

   

  Symbol

  i numer efektu kształcenia

  zgodnie ze standardami kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty kształcenia

  Opis kierunkowych efektów kształcenia

  Forma zajęć

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

  wiedza

  F.W1

  zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w celu odbudowy ubytków próchnicowych i braków zębowych

  ćwiczenia

  Metody formujące

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - zaliczenie poszczególnych czynności

  - ocena przygotowania do zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

  - opis przypadku

  F.W2

  zna wybrane zagadnienia z zakresu stomatologii zachowawczej i protetyki stomatologicznej będące wskazaniem do wykonania estetycznych uzupełnień stałych w stomatologii zachowawczej i stałych i ruchomych w protetyce stomatologicznej

  ćwiczenia

  F.W3

  zna zasady kwalifikacji i wykonywania oraz najczęstsze powikłania wypełnień stałych i uzupełnień protetycznych stałych i ruchomych

  ćwiczenia

  F.W20

  Zna zasady budowy i działanie uzupełnień protetycznych ruchomych i stałych i materiałów do wypełnień estetycznych

  ćwiczenia

  umiejętności

  F.U1

  Potrafi przeprowadzić wywiad lekarski z pacjentem lub jego rodziną

  ćwiczenia

  Metody formujące

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - zaliczenie poszczególnych czynności

  - ocena przygotowania do zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

  - opis przypadku

  F.U2

  Potrafi przeprowadzić badanie fizykalne pacjenta

  ćwiczenia

  F.U3

  Potrafi wyjaśnić pacjentowi istotę jego dolegliwości, ustalić sposób leczenia potwierdzony świadomą zgodą pacjenta oraz rokowanie

  ćwiczenia

  F.U6

  Interpretuje wyniki badań dodatkowych

  ćwiczenia

  F.U7

  Potrafi ustalić wskazania do wykonania ustalonego zabiegu stomatologicznego

  ćwiczenia

  F.U11

  Zna zasady postępowania w przypadku wystąpienia powikłań ogólnych i miejscowych podczas zabiegów stomatologicznych i po zabiegach stomatologicznych

  ćwiczenia

  F.U18

  Potrafi ustalić leczenie w chorobach tkanek układu stomatologicznego

  ćwiczenia

  kompetencje społeczne

  K1

  Rozpoznaje własne ograniczenia diagnostyczne i lecznicze, potrzeby edukacyjne, planuje aktywność edukacyjną

  ćwiczenia

  Metody podsumowujące

  - ocenianie ciągłe przez nauczyciela (obserwacja)

  Metody formujące

  - obserwacja pracy studenta

  - dyskusja w czasie zajęć

  K2

  Umie pracować w zespole profesjonalistów, w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym

  ćwiczenia

  K3

  Wdraża zasady koleżeństwa zawodowego i współpracy z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia

  ćwiczenia

  K4

  Przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjenta

  ćwiczenia

   

   

  Punkty ECTS

  0,5

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

   

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

   

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

   

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

  15

  1. Udział w konsultacjach

   

   

  godziny razem: 15

  Samodzielna praca studenta:

  1 punkt ECTS oznacza 25-30 godzin pracy studenta w różnych formach, takich jak np.:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

   

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów

   

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

   

   

  godziny razem:

   

   

   

   

  data 07.09.2021 Dr n.med. Urszula Kołodziej

  (data i podpis osoby sporządzającej sylabus)

   

   

  data 07.09.2021 Prof. dr hab. Anna Zalewska

  data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia oraz koordynatora przedmiotu