Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dydaktyka.
 • Ostatnia zmiana 03.12.2018 przez Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej

  Dydaktyka

  Zajęcia z onkologii dziecięcej obejmują:

   

   

  • Epidemiologia chorób nowotworowych u dzieci. Symptomatologia nowotworów wieku dziecięcego.
  • Białaczki u dzieci – objawy, klasyfikacja morfologiczna, cytochemiczna, immunologiczna, cytogenetyczna. Różnicowanie, zasady terapii
  • Chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze – odrębności wieku rozwojowego, klasyfikacja, diagnostryka, leczenie
  • Nowotwory pochodzenia zarodkowego: neuroblastoma, nephroblastoma, guzy germinalne
  • Mięsaki tkanek miękkich. Nowotwory kości (mięsak Ewinga, osteosarcoma).
  • Histiocytoza z komórek Langerhansa.
  • Wczesne i późne powikłania leczenia p/nowotworowego. Stany naglące w onkologii dziecięcej.
  • Opieka ambulatoryjna nad dzieckiem z chorobą nowotworową. Opieka paliatywna oraz leczenie bólu u dzieci.
  • Perspektywy w terapii nowotworowej
  • Przeszczepianie komórek macierzystych – przygotowanie pacjentów do megachemioterapii oraz opieka poprzeszczepowa
  • Skazy krwotoczne u dzieci (małopłytkowość, skazy osoczowe, naczyniowe)
  • Niedokrwistości wieku rozwojowego

   

  Zespół Kliniki wydał "Kompendium onkologii dziecięcej" omawiające najczęstsze choroby nowotworowe wieku rozwojowego.

   

  Materiały dydaktyczne

   

   

  Anemia in children

  Coagulation disorders

  Late effects of anticancer treatment

  solid tumors

  hematological malignancies

  CNS, NBL, HBL,gonads, nephro