Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Warsztat w zakresie efektywnej komunikacji ze studentami/studentkami i w zespole dydaktycznym.
 • Ostatnia zmiana 04.03.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Warsztat w zakresie efektywnej komunikacji ze studentami/studentkami i w zespole dydaktycznym

  Warsztat w zakresie efektywnej komunikacji ze studentami/studentkami i w zespole dydaktycznym będzie prowadzony w 3. edycjach: 2024/25,2025/26, 2026/27. W każdej edycji zostaną utworzone 3 grupy uczestników/czek. Każda z grup będzie liczyła do 11 osób. 

  Czas trwania warsztatu: 24 godziny dydaktyczne.

  Warsztat zostanie przeprowadzony w formie stacjonarnej, w sali szkoleniowej UMB.

  Każdy/a uczestnik/uczestniczka otrzyma materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

   

  Przykładowe zagadnienia realizowane w ramach warsztatu:

  • konstruktywna dyskusja,
  • no-fault w nauczaniu,
  • udzielanie informacji zwrotnej,
  • debriefing,
  • komunikacja międzypokoleniowa/ komunikacja z pokoleniem Z,
  • komunikacja w zespole dydaktycznym,
  • etykieta/netykieta.

   

  Informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz warunków udziału w szkoleniu zostaną określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

   

  POWRÓT