• 21.11.2019 Zakład Biotechnologii

  O nas

   

  Tematy badawcze realizowane w Zakładzie:

  • Badanie molekularnego mechanizmu przeciwnowotworowego nowych pochodnych diizochinoliny w monoterapii i w skojarzeniu z przeciwciałami monoklonalnymi w komórkach nowotworowych i prawidłowych.
  • Mucyna 1 (MUC1) jako potencjalny cel molekularny w terapii przeciwnowotworowej.
  • Topoizomerazy jako cele molekularne nowych pochodnych leków przeciwnowotworowych.
  • Ocena wpływu nowych pochodnych roskowityny na molekularny mechanizm indukcji apoptozy w komórkach raka okrężnicy.
  • Badanie wpływu roślinnych komórek macierzystych na proliferację fibroblastów skóry ludzkiej.
  • Nanocząstki jako nowoczesne nośniki chemioterapeutyków.

   

  Stosowane techniki laboratoryjne:

  • techniki immunoenzymatyczne (ELISA)
  • mikroskopia fluorescencyjna
  • cytometria przepływowa
  • techniki spektroskopowe
  • techniki elektroforetyczne
  • Western immunoblot

   

  Członkowie Studenckiego Koła Naukowego

  • Ognenekaro Ohimor - przewodniczący SKN
  • Emilia Morozewicz - wiceprzewodnicząca SKN
  • Martyna Żelaźnicka
  • Olga Gnidziejko
  • Weronika Boguska
  • Anna Boguska
  • Adrian Dryl
  • Dominik Radomski
  • Martyna Sekścińska
  • Karolina Wanda Borkowska
  • Aleksandra Zalewska
  • Zuzanna Maria Suliga
  • Przemysław Pasik