• 03.01.2019 Zakład Biotechnologii

  Osiągnięcia

   

   

  2013 r. - I nagroda dla Moniki Lepiarczyk - 8th Białystok International Medical Congress for Young Scientists

   

  2014 r. - I nagroda dla Agnieszki Gornowicz - VI Konwersatorium Chemii Medycznej w Lublinie

   

  2015 r. - I nagroda dla Anny Czajkowskiej - 10th Białystok International Medical Congress for Young Scientists

   

  2018 r. - III nagroda dla Katarzyny Kruk - 13th Białystok International Medical Congress for Young Scientists

   

   

   

  Publikacje studentów:

  • Kostecka K.B., Popławska B., Bielawska A. Sztuczna skóra - nadzieja medycyny i kosmetologii. Polish Journal of Cosmetology, 18, 1, s.51-54 (2015)

   

  Komunikaty zjazdowe studentów:

  • Kruk K., Szymanowski W., Gornowicz A., Bielawski K., Bielawska A. The influence of anti-MUC1 monoclonal antibody on anticancer activity of novel diisoquinoline derivative in AGS gastric cancer cells. 13th BIMC Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, Bialystok, Poland, 17-19th May 2018.
  • Szymanowska A., Gornowicz A., Bielawska A., Popławska B., Sawczuk K., Bielawski K. Mechanizm skojarzonego działania przeciwciała anty-MUC1 z nowym kompleksem platyny (II) na komórki raka piersi MCF-7.  XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w Polsce perspektywy nauki i zawodu". Kraków, 19-22 IX 2017.
  • Szymanowski W., Czajkowska A., Pawłowska N., Gornowicz A., Czarnomysy R., Bąbczyńska P.Poszwa A., Bielawska A.  Ocena skojarzonego działania oleju z nasion czarnuszki siewnej z nowym analogiem alkaloidów izochinolinowych na komórki raka żołądka AGS. XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w Polsce perspektywy nauki i zawodu". Kraków, 19-22 IX 2017.
  • Szymanowski W., Pawłowska N., Czajkowska A., Czaban K., Popławska B., Gornowicz A., Bielawska A., Bielawski K. Biological studies of novel piperazine derivatives in MCF-7 and MDA-MB-231 breast cancer cells. VIII Konwersatorium Chemii Medycznej, Lublin, 15-17.09.2016.
  • Szymanowski W., Czajkowska A., Pawłowska N., Sowa I., Wójciak-Kosior M., Wujec M., Bielawska A. Ocena aktywności przeciwnowotworowej ekstraktów z owoców borówki bagiennej w komórkach raka piersi MCF-7. Konferencja Nowoczesna Kosmetologia od Nauki do Biznesu, Kraków, 28 maja 2016.
  • Czajkowska A., Pawłowska N., Redlarska B., Popławska B., Bielawski K., Bielawska A. Wpływ saponini z kory Quillaja saponaria na proliferencję fibroblastów skóry ludzkiej. Konferencja Nowoczesna Kosmetologia od Nauki do Biznesu, Kraków, 28 maja 2016.
  • Kazberuk A., Gornowicz A., Gabryel-Porowska H., Bielawska A. Mucin levels in saliva of adolescents with dental caries. 10th BIMC Bialystok International Medical Congress for Young Scienctists, Bialystok, May 14-16th 2015.
  • Pawłowska N., Czajkowska A., Gornowicz A., Popławska B., Mieleszko M., Bielawska A., Bielawski K. The effect of Spirulia platensis extract on cultured human skin fibroblast cells. VII Konwersatorium Chemii Medycznej & VIII Sympozjum PTBI, Lublin, 17-19 września 2015.
  • Borucka A., Gornowicz A., Gołębicka E., Popławska B., Bielawska A. Cytotoxic and antiproliferative activity of tooth whitening agents on human gingival fibroblasts. 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Bialystok, April 24-26th 2014.
  • Gołębicka E., Gornowicz A., Borucka A., Popławska B., Bielawska A. Cytotoxicity evaluation of dentin adhesive materials on human gingival fibroblasts. 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Bialystok, April 24-26th 2014.
  • Jadeszko M., Gornowicz A., Bielawska A., Bielawski K. The effect of new isoquinoline alkaloid derivatives on the proliferation of human skin fibroblasts. 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Bialystok, April 24-26th 2014.
  • Bielawska A., Gornowicz A., Czarnomysy R., Jadeszko M., Bielawski K. The induction of apoptosis by novel dinuclear platin-um(II) complex used with anti-MUC1 in human MCF-7 breast cancer cells. The Ninth Multidisciplinary Conference on Drug Research MKNOL 2014, Szydłów, 12-14 May 2014.
  • Bielawska A., Kałuża Z., Czarnomysy R., Jadeszko M., Gornowicz A., Bielawski K. Topoisomerase I/II inhibition and induction of apoptosis of human breast cancer cells by novel diisoquinoline. XXIII EFMC International Symposium on Medicinal Chemistry, Lisbon, Portugal, September 7-11, 2014.