Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Radiologii.