Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nagrody pracowników Zakładu/ Nagrody Zakładu.
 • Ostatnia zmiana 02.08.2017 przez Zakład Radiologii

  Nagrody pracowników Zakładu/ Nagrody Zakładu

   

  Dr hab. Urszula Łebkowska wielokrotnie otrzymywała indywidualne i zespołowe nagrody za osiągnięcia naukowe, głównie w dziedzinie diagnostyki obrazowej funkcjonowania nerki przeszczepionej.


  Za najcenniejsze uważa się:

  • nagrodę badawczą im. Marii Skłodowskiej-Curie Instytutu Badań nad Diagnostyką GmbH w Berlinie,
  • nagrodę Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Radiologicznego za pracę ,,Thyroid Nodules-Evaluation with Color Doppler Sonography” (Krzyżowa 1998)
  • Nagrodę Ministra Zdrowia za cykl publikacji dotyczących zaburzeń metabolicznych i ich diagnostyki w chorobach nerek 2006 (nagroda zespołowa)

   

  Dr hab. Andrzej Ustymowicz otrzymał Nagrodę Ministra Zdrowia za cykl publikacji dotyczących diagnostyki ultrasonograficznej (nagroda zespołowa) 2006

  Dr n. med. Katarzyna Borowska-Matwiejczuk i dr hab. Eugeniusz Tarasów otrzymali prestiżową nagrodę Herberta M. Staufera. Ich praca pt. „Assessment of fetal distress based on magnetic resonance examinations: Preliminary report” została uznana za najlepszą pracę kliniczną opublikowaną w Academic Radiology (specjalistycznym amerykańskim periodyku) w 2003 roku. Radiolodzy badali ciężarne metodą rezonansu magnetycznego, oceniając stan zagrożenia płodu u matek, u których były czynniki predysponujące do wystąpienia niedotlenienia płodu.