Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Logopedia z Fonoaudiologią - I rok II stopnia stacjonarne.