• Ostatnia zmiana 07.12.2016 przez Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego

  Dydaktyka

   

   

   

   

  Przedmioty nauczania

  Kierunek Pielęgniarstwo

                      Studia stacjonarne I stopnia, II i III rok

  • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 
                   Studia stacjonarne II stopnia, I rok

  • Opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową

  • Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi

  • Opieka pielęgniarska nad chorymi ze schorzeniami naczyń

                       Studia stacjonarne II stopnia, I rok

  • Pielęgniarstwo w chirurgii specjalistycznej

   

   

  Kierunek Położnictwo

            Studia stacjonarne I stopnia, II rok

  • Chirurgia

    

  Kierunek Elektroradiologia

           Studia stacjonarne I stopnia, II rok

  • Chirurgia lub Procedury radiologiczne w chirurgii  (przedmiot do wyboru)

   

  Prace licencjackie

  Prace magisterskie