Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Lata akademickie 1999-2008.
  • Ostatnia zmiana 11.02.2020 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

   Lata akademickie 1999-2008

   ROK AKADEMICKI  1999/2000

   • organizacja konkursu plastycznego dla dzieci na temat "Pielęgniarka przyjaciel chorego",  aukcja nadesłanych  500 prac  - dochód przeznaczony  na wyposażenie świetlic szpitalnych
   • 4-6 marzec szkolenie pielęgniarek - Warsztaty mikologiczne
   • maj/czerwiec- szkolenia z zakresu zasad pierwszej pomocy dla  młodzieży gimnazjalnej
   • maj -  współorganizacja I Podlaskiej  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Pielęgniarstwo we współczesnej medycynie, Białystok  19-20 maja 2000

    

   ROK AKADEMICKI  2000/2001

   • maj/czerwiec- szkolenia z zakresu zasad pierwszej pomocy dla  młodzieży gimnazjalnej
   • maj - współorganizacja  II Podlaskiej  Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkolenio-wej: XXI wiek – nowe wyzwania pielęgniarstwa, Białystok, 17-20 maja 2001

    

   ROK AKADEMICKI 2001/2002

   • maj/czerwiec- szkolenia z zakresu zasad pierwszej pomocy dla  młodzieży gimnazjalnej
   • organizacja konkursu plastycznego dla dzieci na temat "Spotkanie z pielęgniarką", (nadesłano 600 prac)

    

   ROK AKADEMCIKI 2002/2003

   • organizacja konkursu plastycznego dla dzieci na temat "Chcę być zdrowy", (nadesłano 605 prac)
   • współorganizowanie, dnia –   "Pielęgniarka w wiośnie artystycznej", w ramach Dni Promocji Zdrowia pt. "Wśród  przyjaciół jest mi lepiej" zorganizowanie  dni "Z pielęgniarką po zdrowie" z Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku, Szkołą Podstawową nr 33 i Publicznym Gimnazjum nr 13 w Białymstoku
   • wydanie krążka CD "Dziecięca wizja pielęgniarki" cegiełki na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Chorych HOSPICJUM  w Białymstoku
   • zorganizowanie koncertu Charytatywnego "Kochamy za mało" , przy współudziale TVP Oddział Białystok, dochód z którego przekazano na rzecz Towarzystwa Przyjaciół  Chorych  HOSPICJUM w Białymstoku
   • maj/czerwiec- szkolenia z zakresu zasad pierwszej pomocy dla  młodzieży gimnazjalnej
   • maj - współorganizacja  III Podlaskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Polskie pielęgniarstwo i położnictwo w Zjednoczonej Europie, Białowieża, 16-18 maj 2003

    

   ROK AKADEMICKI 2003/2004

   • 24 kwiecień  - Pierwsze Dni Otwarte Wydziału
   • styczeń-kwiecień - koordynowanie na Wydziale Nauk o Zdrowiu udziału studentów w studenckich spotkaniach z bezdomnością - nadzieja –TAK, obojętność - NIE” oraz „Bez domu, ale nie bez pomocy” organizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji
   • maj/czerwiec- szkolenia z zakresu zasad pierwszej pomocy dla  młodzieży gimnazjalnej
   • maj - współorganizacja I Konferencji Szkoleniowej: Spotkania z pielęgniarstwem  nt. Postępy w kaniulacji żył centralnych. Pielęgnowanie kaniulacji żył obwodowych, Białystok, 15.05.2004

    

    

    

   ROK AKADEMICKI  2004/2005

   • zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci nt. "Z pielęgniarką po zdrowie" (nadesłano 514 prac)
   • zorganizowanie konkurs fotograficznego nt. „Pacjent w obiektywie
   • zorganizowanie konkursu teatralnego nt.  "Z pielęgniarką po zdrowie"
   • wydanie krążka CD – cegiełki  obrazującego efekty prac dzieci z powyższych konkursów. Dochód z krążka CD – cegiełki oraz z obu koncertów przekazano na organizację, w czerwcu 2005 roku w Augustowie, obozu rehabilitacyjnego dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, padaczką i zespołem Downa, podopiecznych Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej 
   • styczeń-kwiecień - koordynowanie na Wydziale Nauk o Zdrowiu udziału studentów w studenckich spotkaniach z bezdomnością - nadzieja –TAK, obojętność - NIE” oraz „Bez domu, ale nie bez pomocy” organizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji
   • maj - szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniom Gimnazjum  im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
   • kwiecień - współorganizacja IV Podlaskiej Międzynarodowej  Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego, Białystok, 21-24.04. 2005r
   • grudzień - współorganizacja Konferencji Naukowo-Szkoleniowej – Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kübler-Ross, Białystok, 9-10.12.2005

    

   ROK AKADEMICKI  2005/2006

   • zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci na temat "Anioły
   • zorganizowanie konkursu literackiego nt. „Anioły”
   • aukcja prac dzieci nadesłanych na konkurs plastyczny pt "Anioły” na rzecz „Tęczowego Domu” - Domu Opieki Społecznej dla Dzieci - prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku
   • organizacja koncertu Tomka Kamińskiego  dla podopiecznych „Tęczowego Domu” - Domu Opieki Społecznej dla Dzieci - prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku udział w nagraniu charytatywnego krążka CD z życzenia świątecznymi razem z samorządem studenckim
   • szkolenie z zakresu bezprzyrządowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej studentom Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku
   • udział w nagraniu charytatywnego krążka CD z życzenia świątecznymi razem z samorządem studenckim
   • styczeń-kwiecień - koordynowanie na Wydziale Nauk o Zdrowiu udziału studentów w studenckich spotkaniach z bezdomnością - nadzieja –TAK, obojętność - NIE” oraz „Bez domu, ale nie bez pomocy” organizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji
   • maj/czerwiec- szkolenia z zakresu zasad pierwszej pomocy dla  młodzieży gimnazjalnej
   • wrzesień - współorganizacja XII Międzynarodowego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego Sekcji Mikologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego MIKOLOGIA 2006, Białowieża, 20-24.09.2006
   • grudzień - współorganizacja II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kübler-Ross, Białystok, 7-10.12.2006

    

   ROK AKADEMICKI  2006/2007

   • kwiecień - zorganizowanie charytatywnego Koncertu Pieśni Wielkopostnych w wykonaniu Tomka Kamińskiego z zespołem na rzecz tworzenia  Hospicjum dla dzieci w Białymstoku
   • organizacja zbiórki rzeczowej: zabawek edukacyjnych tj. puzzli, klocków, gier planszowych, książek edukacyjnych, filmów, książek i płyt z muzyką na rzecz niepełnosprawnych dzieci, uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku
   • 17 marzec  - Dzień  Otwarty Wydziału
   • maj/czerwiec- szkolenia z zakresu zasad pierwszej pomocy dla  młodzieży gimnazjalnej
   • czerwiec -  udział w festynie na rzecz tworzenia Hospicjum Domowego dla Dzieci w Białymstoku
   • wydanie krążka CD – cegiełki obrazującego efekty prac dzieci z konkursu plastycznego „Anioły”. Dochód z krążka CD – cegiełki na rzecz tworzenia  Hospicjum dla dzieci w Białymstoku
   • udział w nagraniu charytatywnego krążka CD  z bajkami z życzenia świątecznymi razem z samorządem studenckim
   • styczeń-kwiecień - koordynowanie na Wydziale Nauk o Zdrowiu udziału studentów w studenckich spotkaniach z bezdomnością - nadzieja –TAK, obojętność - NIE” oraz „Bez domu, ale nie bez pomocy” organizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji
   • maj/czerwiec- szkolenia z zakresu zasad pierwszej pomocy dla  młodzieży gimnazjalnej
   • maj - współorganizacja V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, Białowieża, 23-27.05.2007
   • grudzień - współorganizacja III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kübler-Ross, Białystok, 6-9.12.2007 

    

   ROK AKADEMICKI  2007/2008

   • styczeń – zorganizowanie koncertu charytatywnego “ NAJCIEPLEJSZY DZIEŃ W ROKU” na rzecz tworzenia  Hospicjum dla dzieci w Białymstoku
   • styczeń-kwiecień - koordynowanie na Wydziale Nauk o Zdrowiu udziału studentów w studenckich spotkaniach z bezdomnością - nadzieja –TAK, obojętność - NIE” oraz „Bez domu, ale nie bez pomocy” organizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji
   • współudział w organizacji, z IFMSA- Poland Oddział Polska, warsztatów „Umierać po ludzku”
   • organizacja zbiórki rzeczowej: zabawek edukacyjnych tj. puzzli, klocków, gier planszowych, książek edukacyjnych, filmów, książek i płyt z muzyką na rzecz niepełnosprawnych dzieci, uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku
   • maj/czerwiec- szkolenia z zakresu zasad pierwszej pomocy dla  młodzieży gimnazjalnej
   • Akcja „Przetestuj swoją pamięć”