Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szkolenia WL.
 • Szkolenia WL. Mamy POWER inwestujemy w kompetencje regionu. podstrona szkolenia wl
 • Ostatnia zmiana 14.04.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Szkolenia WL

  W ramach projektu dla studentów kierunku Lekarskiego zaplanowane zostały następujące szkolenia i warsztaty umożliwiające uzyskanie kwalifikacji oraz podniesienie kompetencji zawodowych i językowych:

   

  I. Certyfikowane szkolenia kształcące kwalifikacje zawodowe w zakresie resuscytacji

  • Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikat European Resuscitation Counsil / ERC
  • Szkolenia odbędą się w 4 rocznych edycjach począwszy od roku akademickiego 2019/2020
  • Szkoleniami objętych będzie łącznie 96 studentów VI roku
  • Zajęcia realizowane będą w czterech 6-cio osobowych grupach w każdej z edycji, w formule 2-dniowej, w łącznym wymiarze 16 godzin

   

  II. Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje zawodowe w zakresie:

  1. Echokardiografii przezklatkowej
  • Zajęcia odbędą się w 4 edycjach. Pierwsza edycja rozpocznie się już  w roku akademickim 2019/2020  
  • Warsztatami zostanie objętych łącznie 120 studentów V i VI roku, po 30 osób w każdej z czterech rocznych edycji.
  • Zajęcia realizowane będą w formule 2-dniowej, w łącznym wymiarze 12 godzin dla każdej grupy
  • Warsztaty realizowane będą w formie wyjazdowej (poza Białymstokiem) – każdy uczestnik warsztatów otrzyma refundacje kosztów wjazdu zgodnie z regulacjami UMB.
  • Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenie potwierdzające nabycie kompetencji 

   

  1. Diagnostyki USG jamy brzusznej
  • Zajęcia odbędą się w ramach jednej edycji zaplanowanej w roku akademickim 2022/2023
  • Warsztatami zostanie objętych 24 studentów V i VI roku
  • Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenie potwierdzające nabycie kompetencji

   

  1. Kurs języka angielskiego z elementami języka medycznego
  • Kurs zrealizowany będzie w 4 rocznych edycjach począwszy od roku akademickiego 2019/2020
  • W zajęciach uczestniczyć będzie łącznie 120 studentów V i VI roku
  • Zajęcia realizowane będą w trzech 10-cio osobowych grupach w każdej z edycji
  • Uczestnicy kursu nabędą umiejętności komunikacyjne w zakresie specjalistycznych zabiegów medycznych i otrzymają zaświadczenie potwierdzające nabycie kompetencji

   

  Wszystkie powyższe formy wsparcia studentów Wydziału Lekarskiego zrealizowane będą w ramach Zadania 2 Projektu: Rozwój kompetencji studentów.

   

  Informacje o aktualnych rekrutacjach na szkolenia można znaleźć TUTAJ

   

  POWRÓT

  POWRÓT DO STRONY PROJEKTU