Białystok PLUS
 • Ostatnia zmiana 08.09.2016 przez Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych

  Białystok PLUS

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku we współpracy z Prezydentem i Radą Miasta Białegostoku oraz Podlaskim Urzędem Marszałkowskim zaprosi 10.000 białostoczan do udziału w unikalnym w skali Polski badaniu BIAŁYSTOK PLUS. Celem badania jest ocena stanu zdrowia mieszkańców Naszego Miasta oraz zbadanie wpływu różnorodnych czynników na rozwój chorób przewlekłych.

  Zaproszone zostaną wyłącznie osoby wylosowane. Nie można niestety samemu zgłosić się do badania ze względu na to iż jego wartość badawcza nie zostałaby wówczas osiągnięta.

  Badanie BIAŁYSTOK PLUS jest tzw. badaniem kohortowym, zwanym również populacyjnym. Ma za zadanie ocenić stan zdrowia ludności na danym obszarze, w tym przypadku na terenie miasta Białegostoku. Oczywiście, w Polsce próbowano już robić tego typu analizy, przykładowo badania WOBASZ i NATPOL, jednak były one ukierunkowane na wybrane choroby. Badanie BIAŁYSTOK PLUS jest unikalne ze względu na to, że planujemy kompleksowo oceniać stan zdrowia, z użyciem całego panelu specjalistycznych badań i nowoczesnych technologii. Wzorujemy się w tym na badaniu SHIP prowadzonym od 1997 roku przez Uniwersytet w Greifswaldzie (Niemcy), który jest naszym oficjalnym partnerem w tym przedsięwzięciu.

  Wcześniej przeprowadzone na terenie Polski badania populacyjne wykazały szerokie rozpowszechnienie chorób sercowo-naczyniowych i stanów do nich prowadzących. Nadciśnienie, cukrzyca, podwyższony poziom cholesterolu, palenie papierosów, otyłość- to podstawowe czynniki ryzyka miażdżycy, która z kolei jest przyczyną zawału serca i udaru mózgu. Tymczasem w badaniu WOBASZ ponad 60% osób miało podwyższony poziom cholesterolu, u ponad 30% kobiet i 40% mężczyzn zdiagnozowano nadciśnienie tętnicze, a ponad 6% kobiet i 7% mężczyzn miało cukrzycę. Jeśli odpowiednio wcześnie wykryje się te stany i zacznie skutecznie leczyć, to można znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia w przyszłości ciężkich powikłań, jak zawał serca i udar mózgu.

  W ramach badania BIAŁYSTOK PLUS ciągu 5 lat zostanie losowo wybranych około 10.000 białostoczan w wieku między 20 a 80 rokiem życia. Zostaną oni bezpłatnie poddani wielu nowoczesnym badaniom diagnostycznym, w tym:

   specjalistycznym badaniom krwi,

   obrazowaniu całego ciała metodą rezonansu magnetycznego,

   badaniu składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej,

   badaniu funkcji płuc i serca (pletyzmografia, ergospirometria, echo serca),

   badaniu dna oka

   badaniu gęstości kości

  Są to wysokospecjalistyczne badania, w dużej części niedostępne w ramach systemu opieki zdrowotnej, a osoby wybrane do projektu będą zapraszane do udziału w nich co 4-5 lat. Badania mają charakter nieinwazyjny, są bezbolesne i bezpieczne. Wyjątek stanowią przypadki nielicznych pacjentów z przeciwskazaniami do testu wysiłkowego bądź rezonansu magnetycznego, ale to oceni obecny na miejscu lekarz. Pełen pakiet specjalistycznych wyników badań (w tym nagranie rezonansu całego ciała) zostanie bezpłatnie wydany każdej osobie biorącej udział w projekcie, a na jej życzenie druga kopia zostanie przekazana Lekarzowi Rodzinnemu, który w razie stwierdzenia nieprawidłowości pokieruje dalszą diagnostyką.

  Dzięki projektowi BIAŁYSTOK PLUS dokładnie poznamy stan zdrowia mieszkańców Naszego Miasta oraz będziemy mogli wykryć nowe czynniki pozwalające na przewidywanie, na jakie choroby możemy zachorować w przyszłości. Taka wiedza w dalszym etapie może być wykorzystana do zapobiegania tym chorobom i poprawy organizacji ochrony zdrowia w mieście.

  Żeby badanie BIAŁYSTOK PLUS było reprezentatywne i wiarygodne, musi wziąć w nim udział jak najwięcej z zaproszonych osób. Każda „utracona” osoba obniży jego wartość. Dlatego apelujemy do mieszkańców Białegostoku o współpracę przy tym wielkim przedsięwzięciu i zgłaszanie się na badania. Pierwsze zaproszenia będą przesłane w 2017 roku.

  Strona badania.