• Ostatnia zmiana 18.11.2016 przez BOWITT

  Procedura zgłaszania wynalazków

   

  Procedura zgłaszania projektów wynalazczych UMB

   

  1. Zgłoszenia projektu wynalazczego powinien dokonać każdy pracownik UMB niezwłocznie po jego powstaniu. 
  2. Wniosek – „Zgłoszenie projektu wynalazczego” Twórca składa poprzez platformę internetową eod.umb.edu.pl.
   • Wniosek znajduje się w zakładce "Kancelaria/Pismo wewnętrzne". Jako rodzaj dokumentu należy wybrać "Komercjalizacja/Zgłoszenie projektu wynalazczego":
   • Następnie należy uzupełnić wymagane informacje, załączyć plik z opisem innowacji oraz zapisać projekt:
   • Po zapisaniu pojawi się komunikat: Przyjęto pismo o numerze:
   • Następnie należy przejść do zakładki Kancelaria/Lista zadań/Pisma wewnętrzne i wybrać z listy zapisany projekt: 
   • Po otworzeniu projektu w dolnej części strony należy wybrać: „Przekaż dalej”. Wniosek zostanie przesłany do pozostałych Twórców:
   • Jeżeli we wniosku zostało wskazanych więcej Twórców z UMB, to po jego złożeniu zobowiązani są oni do potwierdzenia wniosku w systemie EOD.
   • Po wypełnieniu i zaakceptowaniu wniosku przez wszystkich Twórców, należy wygenerować w systemie EOD wersję wniosku do druku i jego papierową wersję wraz z podpisami wszystkich Twórców należy dostarczyć do BOWITT.
  3. Do wniosku należy dołączyć formularz "Opis innowacji".
  4. Uczelnia w okresie do trzech miesięcy od dnia otrzymania od pracownika „Zgłoszenia projektu wynalazczego” podejmuje decyzję w sprawie komercjalizacji zgłoszonego projektu.
  5. Twórcy informowani są o decyzji Uczelnii zarówno poprzez platformę eod.edu.pl jak i telefonicznie.

  Materiały szkoleniowe dotyczące platformy EOD znajdują się na stronie webtut.umb.edu.pl/mood.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  tel. (85) 686 5122

  e-mail: bowitt@umb.edu.pl