Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Procedura zgłaszania wyników badań naukowych.
 • Ostatnia zmiana 16.12.2022 przez BTT

  Procedura zgłaszania wyników badań naukowych

   

  Procedura zgłaszania projektów wynalazczych UMB

   

  1. Zgłoszenia projektu wynalazczego powinien dokonać każdy pracownik UMB niezwłocznie po jego powstaniu. 
  2. W celu zgłoszenia projektu wynalazczego należy wypełnić dwa dokumenty: 
  3. Wypełnione dokumenty należy w formie elektronicznej przesłać na adres btt@umb.edu.pl oraz wydrukowane i podpisane dostarczyć do Biura Transferu Technolgii.
  4. Uczelnia w okresie do trzech miesięcy od dnia otrzymania od pracownika „Zgłoszenia projektu wynalazczego” podejmuje decyzję w sprawie komercjalizacji zgłoszonego projektu oraz powiadomi Twórców.

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  tel. (85) 686 5122

  e-mail: btt@umb.edu.pl