Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Inicjatywa ERA Chairs.
 • Ostatnia zmiana 23.10.2018 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Inicjatywa ERA Chairs

  Informujemy, że Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE ogłosił nabór wniosków w ramach inicjatywy ERA Chairs. Konkurs dedykowany jest uniwersytetom i innym instytucjom badawczym, a jego celem jest wsparcie jednostek w pozyskaniu i utrzymaniu wysokiej jakości kadry oraz wdrożenie zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia trwałej doskonałości naukowej jednostki.

   

  Stanowiska ERA Chairs mogą objąć wybitni naukowcy w wybranej dziedzinie badań, którzy powołają w jednostce nowy zespół naukowy i będą prowadzić badania na najwyższym światowym poziomie.

   

  Przewidywanym efektem takich działań będzie m.in. wzrost doskonałości naukowej jednostki oraz zwiększenie jej skuteczności w pozyskiwaniu dalszego finansowania.

   

  Maksymalne dofinansowanie projektu: 2,5 mln euro na okres do 5 lat (przy ogólnym budżecie konkursu w wysokości 30 mln euro). Termin zamknięcia konkursu upływa 15 listopada 2018.

   

  Dotacja dotyczyć może: wynagrodzeń, kosztów rekrutacji pracowników, kosztów administracyjnych, kosztów podróży i utrzymania, kosztów szkoleń, kosztów spotkań, kosztów publikacji i zarządzania prawami własności intelektualnej. Koszty infrastruktury są kosztami niekwalifikowalnymi.

   

  Wnioski składane są elektronicznie poprzez portal-> LINK

   

  W przypadku Państwa zainteresowania aplikowaniem w konkursie (w zakresie projektów mających wymiar międzynarodowy) lub potrzebą uzyskania dodatkowych informacji od przedstawiciela Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, uprzejmie proszę o kontakt z dr Tomaszem Maliszewskim.

  tel. 85 686 52 21
  e-mail: tomasz.maliszewski[at]umb.edu.pl

   

  POWRÓT

  POWRÓT NA STRONĘ DPP